Науките в ОП

Науките на отборната планета са отделно от науките на играчите – следва да се проучат независимо. Това значи, че със създаването на отборна планета съюзниците трябва да започнат отборните проучванията от начало. Единствено отборните проучвания оказват влияние върху различните аспекти само и единствено на отборната планета. Науките, проучени на отборната планета, не оказват влияние върху планетите на играчите или флотите им по какъвто и да било начин.

Науките на отборната планета са сходни със стандартните с изключение на допълнителните науки. Докато при стандартен акаунт може да се проучи само една допълнителна наука, на отборната планета могат да се проучат и трите.

Отбележете, че науката Екология не е налична тъй като не е меродавна за отборната планета (няма загуба на озон). Надстрояването на Лабораторията дава бонус от 4,5% на ниво към скоростта на прочуване при 3% бонус на обикновена планета. Максималният бонус от лабораторията на отборната планета е 90%.

Нагоре