Обща информация

Информация

Битката е среща на единици (кораби и защити) притежавани от различни играчи. Единиците се изправят едни срещу други в резултат на което някои са унищожени. Битките са неразделна част от играта, след като без тях не може да се определи господство над галактиката.Всяка битка има две страни, Атакуващ и Защитник. За да има Битка, Атакувашия трябва да има поне 1 кораб, който трябва да бъде изпратен на полет Атака до противникова Планета.Ако Защитника няма кораби или защити се счита, че Атакуващия е веднага победител. В този случай нито една от страните не печели или губи Точки.

Всяка битка се състоиот 1 до 12 рунда. Атакуващия може да избере максималния брой рундове, когато изпращат тяхната атака. Изборът е между 5, 8, или 12 рунда.

В битките участват няколко фактора като нивото на проучени науки, защото някои науки дават бонус живот на корабите, броняили атака (Лазерни, Йонни, Плазмени оръжия, Леки, Средни, Тежки брони и Корабни брони). В битките също участват нивото на подобрения на всеки вид кораб като подобренията увеличават атаката и живота им.В битките влизат участие също така и кораби, които имат умения, защото някои кораби имат специални умения, които засягат начина,по който ще протече битката. Виж (Умения)

Специални функции на корабите:

Битката може да има три възможни изхода:

 • Атакуващият побеждава – когато Атакуващия победи взима част от ресурсите на Защитника. Количеството откраднат ресурси е ограничено корабите могат да носят до 50% от ресурсите на Защитниковата Планета (66.6% за Конфедерацията). Виж (Атака);
 • Атакуващият губи – ако Атакуващият загуби той не краде никакъв ресурс;
 • Битката завършва с равенство – ако има равенство атакуващия не печели ресурси. Равенството се получава, когато няма победител и лимита на рундове е свървиш. Забележете че, ако има равенство Унищожаване на сгради и Унищожаване на Планети се осъществява.

Бойна системаПреди битката:

 • Зарежда се броя и вида на единицте, които ще вземат участие на страната на Атакуващият и Защитника.
 • Бонусите от науките и подобренията се добавят на съответните страни.

Битката започва:

 • Корабите се разделят на групи според техния вид.

Рунд:

"Рунда" се повтаря докато някоя от двете страни не загуби всичките си единици или не се достигне максималното количество позволени/избрани рундове.

След битката:

 • Пресмятат се изгубените кораби и защити на двете страни.
 • Скрап полето се генерира на базата на тези загуби.
 • Смятат се точките.
 • Пресмята се умението Детонация, ако е успешно приложено.
 • Пресмята се умението Разрушаване на планети, ако е успешно приложено.
 • Ако атакуващият е победител и има налични ресурси на вражеската планета, той ги взима като плячка.

Нагоре