Озон

Озонът има две функции, ако количеството на Озона е намалено се увеличава продукцията на Енергия на планетата, но ако нейната стойност достигне нива които са критични, цялата планета се заключва.

Всяка планета стартира с 15 000 Озон, които се редуцират всеки ден.

Имайте предвид, че Озонът не засяга Отборната планета по никакъв начин.

Бонуси на Озона за продукцията на Енергия:

ОзонБонус
15 000 - 10 0010%
10 000 - 7 00110%
7 000 - 5 00125%
5 000 - 3 50140%
3 500 - 2 50155%
2 500 - 1 50170%
1 500 - 75185%
750 - 0100%

Заключване на планетата

По-ниските нива на Озона се увеличава добива на Енергията, но ако озоновия слой падне под 100 - Планетата става неизползваема докато проблема не бъде решен.

Начини за добив на Озон:

  • Купуване на озон с премиум опциите;
  • Проучване на Екологията - всяко ниво на Екологията увечлива продукцията на Озон с 250 на ден;
  • Унищожаване на някое ниво на сградите - реално погледнато това не е начин за добиване на Озон, но редуцира количеството на Озона, което се губи ежедневно.

Нагоре