Hypermutační kokón

Hypermutační kokón zaišťuje vývoj a výrobu mnohem dokonalejší generace robotů. Hypermutační kokón dokáže spojovat klasické roboty s živými organickými prvky a tak zásadním způsobem zlepšovat jejich funkce. Na každé zařízení je pak možno posílat na práci dva takové organo-roboty.

Hypermutation kukla dále redukuje čas potřeboval pro postavit budovy (spolu se slevou danou kuklou mutace). Navíc, Hypermutation kukla krátí čas potřebovaný pro konstrukci lodí a obranné jednotky. S každou vyšší úrovní, snížení času se zvětší. Toto je extrémně užitečné, protože stejný množství lodí a obrany může být postavené hodně rychlejší bez vyšších nákladů.

Postavením hypermutačního kokónu urychlujeme i čas výstavby jednotlivých zařízení a v náš prospěch i jejich levnější výstavbu. Hypermutační kokón má také urychlující vliv při výstavbě nových lodí a obranných zařízení. S každou vyšší úrovní hypermutačního kokónu snižujeme dobu budování a výstavby výše zmíněných komodit bez zvyšování obvyklých nákladů.

Hypermutační kokón může dosáhnout maximální úrovně 5.

Požadavky na výstavbu:

Mutační kokón na úrovni 10

Tabulka úrovní hypermutačního kokonu:

LevelMetalMineralsGasTimeEnergyReduction
11 000 000500 000100 0003:03:002008%
21 500 000750 000150 0006:06:0040016%
32 250 0001 125 000225 0007:37:3065024%
43 375 0001 687 500337 5009:31:5390032%
55 062 5002 531 250506 25011:54:511 20040%

Zpět na začátek