Šrot

Šrot jsou pozůstatky lodí, zničených vbitvách. Obsahuje materiály, které mohou být recyklovány a tak změněny na základní zdroje (kov/ minerály/ plyn)

Poté, co je někdy vybojována bitva, vraky zničených lodí a obranných zařízení (mimo věžového štítu/ matrixového štítu/chitinového krunýře a planetárního štítu/planetární matrix/povrchového krunýře) zůstanou a bojišti ve formě šrotu. Množství šrotu je rovno 25% až 35% životnosti všeho, co se bitvy zůčastní. Šrot zůstává na místě, kde se udála bitva, dokud není sesbírán nebo dokud místem neproletí asteroid, který šrot váže svým přitažlivým polem. Po sesbírání vašimi loděmi, šrot je dopraven na planetu, ze které byly lodě vyslány. Byl-li šrot polapen asteroidem, zůstává vjeho přitažlivosti, dokud není astroploatován nebo dokud asteroid nezanikne.

Pokud je zničena vbitvě celá planeta, zmizí a šrot tak není viditelný na mapě galaxie. Jediná možnost, jak jej pak vysledovat je nástroj Premium účtu – Přehled šrotu.

Šrot může být sesbírán recyklační lodí/ tankovací lodí/ recyklačním trubcem na letu zvaném recyklace. Stejnými loděmi pak může být šrot astroploatován zasteroidů.

Poté, co je šrot sesbírán a dopraven na planetu, je předán do recyklační továrny/ skládky/ recyklačního měničeke zpracování na základní zdroje.

Později je šrot recyklován na zdroje, připraven kvyzvednutí, může vbudově zůstat nejdéle 48 hodin. Poté je zdroj připraven na dodání na planetu kde se nachází budova.

Šrot může být přesunut na jinou planetu spoužitím letu přeprava. Také může být poslán jinému vlastníkovi planety nebo planet.

Šrot může být naložen do lodí, vyslaných na let vesmírný výlet.

Zpět na začátek