Hurda

Hurda, bir savaşta yok edilen gemilerin kalıntılarıdır. Hurda, geri döndürülebilen ve ekonomik kaynaklar olarak kullanılabilen (Metal, Kristal ve Yakıt) malzemeleri içerir.

Hurda , bir savaşta gemiler ve savunma ünitelerini (Koruyucu Kalkan/Matris Kalkanı/Koruyucu kabuk ve Gezegen E-Alanı/Gezegen Matrisi/Yüzey kabuğu hariç) yok ettiğinizde çıkar. Çıkacak olan hurda gerçekleşen savaşta kaybedilen gemi yada savunma ünitelerinin %25 ile %35 i arasında belirlenir. Hurda, Savaşın gerçekleştiği yerde, bir Asteroide takılıncaya yada bir oyuncu onu gemileri ile toplayıncaya kadar kalır. Hurda, onu taşıyan oyuncunun gezegenine geçer. Eğer bir Asteroide takılmış ise hurda, Astroploatasyon yapılıncaya yada Asteroid kayboluncaya kadar orada kalır.

Bir muharebede gezegen yok edilirse çıkan hurdada yok olur. Premium kullanıcılar hurdayı Galaksi menüsünden - Hurda alanlarından görebilirler.

Geridönüşümcü/Tanker/Hurdacı gemilerini Geridönüşüm uçuşu'na göndererek hurdaları toplayabilirsiniz. Eğer hurdalar bir Asteroide "bağlanmışsa"Geridönüşümcü/Tanker/Hurdacı genilerini Astroploatasyon uçuşu ile toplayabilirsiniz.

Hurda toplandıktan sonra, Geridönüşüm Tesisinde istediğiniz kaynağa dönüştürebilirsiniz.

Hurda dönüştürüldükten sonra, binada 48 saat kalabilir. Bu süre dolduğunda, kaynaklar bulunduğu gezegenin kaynaklarına eklenir. Hurda Gerdönüşüm tesisi tarafından kullanılabilir hammaddelere dönüştürülebilir.

Hurda çıkan bir muharebeden sonra onu toplayan kişinin gezegenine gider. Oyuncu normal hammadde transferini başka bir oyuncuya gerçekleştiremezken Hurdayı başka bir oyuncuya Nakliyat edebilir.

Ayrıca toplanan hurdalar Uzay Yolculuğu uçuşu ile gemilere yüklenip kaldırılabilir.

Başa geri dön