Detonace

Schopnost detonace poskytuje šanci ke zničení úrovně budovy na napadené planetě.

Bonus: Poskytuje šanci na zničení úrovně budovy na napadený planetě. Každá z lodí, která má tuto schopnost, poskytuje jisté množství bodů. Celkové množství bodů je využito pro vypočítání šance na zničení úrovně určité budovy. V tabulce dole můžete vidět kolik bodů dává daná jednotka:

Jednotka

Body

Hvězda smrti

100

Titán

90

Královna Nox

55

Těchto 100/95/55 bodů může být dosaženo, jakmile je loď plně vylepšená. Více informací můžete najít u popisů každé lodi: Hvězda smrti/Titán/Královna Nox.V tabulce dole můžete vidět šanci zničit úroveň budov v závislosti na celkovém množství bodů:

Body

Efekt

0-19 bodů

zde není žádná šance na zničení budovy

20-100 bodů

20% šance na zničení 1 úrovně 1 budovy

101-200 bodů

40% šance na zničení 1 úrovně 1 budovy

201-400 bodů

60% šance na zničení 1 úrovně 1 budovy

401-550 bodů

50% šance na zničení 1 úrovně 2 budov

551-700 bodů

70% šance na zničení 1 úrovně 2 budov

701-850 bodů

50% šance na zničení 1 úrovně 3 budov

851-1000 bodů

60% šance na zničení 1 úrovně 5 budov

přes 1000 bodů

33% šance na zničení 1 úrovně všech budov

Všimněte si: Šance se určuje pro každou budovu odděleně.

Například: Když máte víc než 1000 bodů, první budova podléhá 33% šanci na zničení úrovně, ta buď ztratí úroveň nebo ne. Dále druhá budova podléhá 33% šanci na zničení úrovně, ta buď ztratí úroveň nebo ne. Toto je opakováno pro všechny budovy které postihne efekt schopnosti (v tomto případě to jsou všechny postavené budovy).

Lodě stouto schopností: Hvězda smrti/Titán/Královna Nox.

Zpět na začátek