Słońca

Słońce jest centrum każdego układu i jest to też główne źródło energii dla planet. Ponadto może pomóc graczom w osiągnięciu głównego celu gry, ponieważ jest źródłem kryształów, które każdy sojusz musi zebrać, aby zbudować obeliski, a później Główne Wrota Gwiezdne.

Każde Słońce "rodzi" się wraz ze startem rundy gry i stworzeniem galaktyki. Ma następujące cechy:

  • Współrzędne – zależą one od galaktyki i układu słonecznego. Współrzędne Słońca składają się z trzech numerów (podobnie jak każdego innego obiektu w układzie): pierwsza liczba to numer galaktyki; drugi numer to numer układu słonecznego, a trzeci jest zawsze równy liczbie 0 (ponieważ Słońce to centrum każdego układu słonecznego).Na przykład: jeśli współrzędne Słońca to 2:13:0, to znajduje się ono w drugiej galaktyce i 13 układzie słonecznym danego uniwersum.
  • Dni– to odliczanie czasu do osiągnięcia przez Słońce 0 dni życia, co wpływa na ilość energii jaką produkuje Słońce. Na początku rundy każde Słońce rozpoczyna swoje działanie z różną liczbą dni życia. Zależy ona od typu uniwersum. Każdy dzień gry zabiera 1 dzień z życia Słońca, a bitwa na Słońcu zmniejsza tą liczbę o 10. Kiedy Słońce osiągnie 0 dni życia, to nie przyzna już kryształu po bitwie na Słońcu (brana pod uwagę jest liczba dni życia Słońca podczas wysyłania ataku). Jeśli więcej niż 50% Słońc na danym uniwersum osiągnie 0 dni życia, to wszystkie Słońca na danym uniwersum są restartowane, tj. ich dni i produkowana energią wracają do stanu z początku rundy gry:- Na klasycznym uniwersum Słońce startuje z od 225 do 355 dniami;
  • Na speed uniwersum Słońce startuje z od 60 do 100 dniami;
  • Na ultra speed uniwersum Słońce startuje z od 50 do 70 dniami.

  • Energia – pokazuje ilość energii (w procentach), jaką Słońce produkuje. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na liczbę energii produkowaną przez Elektrownie nuklearne / Uranowy bot / Pochłaniacz uranu. Ilość wytwarzanej energii zależy od dni życia Słońca oraz typu Uniwersum. Aby zobaczyć ilość energii produkowanej przez Słońce, to najedź kursorem myszy na Słońce w oknie układu słonecznego.

EnergiaKlasyczne UniwersumSpeed UniwersumUltra Speed Uniwersum
100%200 dni lub więcej100 dni70 dni
50%100 dni50 dni35 dni
25%50 dni lub mniej25 dni lub mniej18 dni lub mniej

Należy pamiętać, że ilość energii produkowanej stopniowo spada.

Pamiętaj, że niezależnie od prędkości uniwersum i dni Słońca, to minimalna ilość energii jaką produkuje równa jest 25%.

Poza tym, że Słońce jest źródłem energii, to również dzięki bitwie na nim można zdobyć kryształy, które potrzebne są do realizacji głównego celu gry - budowy Głównych Wrót Gwiezdnych. Kryształy można zdobyć po udanym ataku na Słońce (ale nie zawsze się tak dzieje). Podczas ataku na Słońce, nabywa ono kilka właściwości, które pozwalają mu na walkę. Słońce ma swoje życie, atak oraz zbadane nauki, ale może one tylko się bronić:

  • Życie – ile obrażeń Słońce może przyjąć, zanim zostanie pokonane;
  • Atak – ile obrażeń Słońce zadaje atakującym jednostkom;
  • Nauki – dodaje bonusy do życia i ataku słońca.

Bez wsparciaZe wsparciem
ŻycieDni życia * 1 000 000(Dni życia / współ.) * 1 000 000
AtakDni życia * 3 000(Dni życia / współ.) * 3 000
Badania- Obrona statku - poziom 10 - Tech. laserowa - poziom 12 - Tech. jonowa - poziom 9 - Tech. plazmowa - poziom 6 - Lekki pancerz - poziom 10 - Średni pancerz - poziom 10 - Ciężki pancerz - poziom 10 - Potężny atak - poziom 0 - Szybka obrona - poziom 0 - Krytyczne uderzenie - poziom 0

Średni poziom badań wszystkich wspierających

Współczynnik wpływający na charakterystyki Słońca zależy od populacji wsparcia:

Współ. = Populacja / 25112

Co ważne, współczynnik może wynosić minimalnie 1, tj. nie może być niższy niż 1 bez względu na populację wsparcie!

Należy pamiętać, że Słońce posiada broń laserową i lekką zbroje, które otrzymują premie odpowiednio od technologii laserowej i lekkiego pancerza.

Po udanym ataku na Słońce (o ile ma ono przed atakiem więcej niż 0 dni życia), sojusz ma 75% szans na zdobycie kryształu, którego jeszcze nie ma.

Wróć na górę