Szpiegowanie Renegatów

Podstawowe informacje

Szpiegowanie Renegatów wykorzystywane jest do zdobycia informacji o Rzędzie i SzablonieRenegatów, których możesz chcieć zaatakować. Lot może być wykonany tylko przez statki szpiegowskie: Sondy szpiegowskie/Szpiegoboty/Węszycieli.

Dlaczego szpiegowanie Renegatów jest ważne?

Po wysłaniu szpiegów do Renegatów otrzymasz raport szpiegowski.

Raport zawiera podstawowe informacje o sile Renegatów - czego możesz się spodziewać po wysłaniu ataku.

Takie informacje pozwolą Ci na zaplanowanie takiej floty, aby otrzymać maksymalną ilość Punktów ulepszeń po wysłaniu Ataku na Renegatów.

Zauważ, że raport szpiegowski dla Renegatów różni się od tego dla zwykłych graczy. Ponadto statki szpiegowskie nie pozostają na współrzędnych Renegatów, ale wracają na planetę. Jeśli chcesz jeszcze raz sprawdzić Renegatów, to musisz ponownie wysłać statki szpiegowskie.

Ograniczenia

Nie możesz wysłać statków szpiegowskich z planety team.

Wróć na górę