Ogólnie o planecie

Po rejestracji, każdy gracz zaczyna grę z jedną planetą, która jest tworzona w losowym miejscu galaktyki danego uniwersum. Takiej planecie przypisane są współrzędne składające się z trzech numerów - pierwszy wskazuje na numer galaktyki, drugi to numer układu słonecznego, a trzecia liczba pokazuje położenie planety w tym układzie.

Na przykład: planeta o współrzędnych 1:15:8 znajduje się na 8 miejsce w 15 układzie słonecznym, w 1 galaktyce.

Planeta to miejsce, gdzie zachodzą wszystkie procesy gry - rozbudowa budynków, budowa statków i obrony, ulepszenia ich, badania naukowe itd.

Każda planeta (za wyjątkiem [planety team][link_help_pl_team_team]) podzielona jest na trzy strefy: strefę zasobów, strefę przemysłową i strefę wojskową(zobacz [Strefy][link_help_pl_planet_planet])

Planety można:

  • Zmieniać nazwy - w oknie [Edytuj planetę][link_help_pl_personal_edit].
  • Usunąć - w oknie Edytuj planetę.
  • [Zniszczyć][link_help_pl_planet_planet_1] - po bitwie, jeśli atakujący miał we flocie statki z umiejętnością [Niszczenia planet][link_help_pl_ships_destroying].
  • [Skolonizować][link_help_pl_planet_colonizing] - wysyłając [Kolonizator][link_help_pl_confederation_colonyship] / [Kolonybota][link_help_pl_terteths_colonybot] / [Zarodnikowca][link_help_pl_noxis_settler] z misją [Kolonizuj][link_help_pl_flights_colonizing] na wolne współrzędne w galaktyce.

Kolejka:

Kolejka pozwala graczom na zaplanowanie kilku budów, ulepszeń czy badań, które będą robione kolejno na planecie.

Pasek aktualnych procesów:

W widoku planety, gdy gracz jest w każdej z trzech stref, możesz wyświetlić informacje o aktywnych procesach w jednej z sześciu kategorii:

  • Budowy w strefie zasobów;
  • Budowy w strefie przemysłu;
  • Budowy w strefie wojskowej;
  • Aktywne badania naukowe;
  • Budowane statki;
  • Ulepszane statki;

Gdy gracz naciśnie na jedno z sześciu oznaczeń procesów, to zostanie automatycznie przeniesiony do odpowiedniego menu, gdzie dana aktywność została włączona.

Pozycje planet w układzie i pozyskiwanie energii:

Pozycja planeta w układzie słonecznych wpływa na produkcję energii w budynkach/statkach, gdzie wykorzystywana jest do tego energia Słońca. Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje zależności w produkcji energii od położenia planety:

WspółrzędneEnergia (%)WspółrzędnaEnergia (%)
X:X:145X:X:1355
X:X:245X:X:1445
X:X:355X:X:1545
X:X:455X:X:1665
X:X:555X:X:1765
X:X:645X:X:1845
X:X:745X:X:1945
X:X:865X:X:2055
X:X:965X:X:2155
X:X:1045X:X:2255
X:X:1145X:X:2345
X:X:1255X:X:2445

Wróć na górę