Ιόν Μήτρα

Το ιόν είναι ένα άτομο ή μόριο του συνολικού αριθμού των ηλεκτρονίων από τα οποία δεν είναι ίση με το συνολικό αριθμό των πρωτονίων, προσφέροντάς της ένα θετικό ή αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Τα μέρη των θετικών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε μήτρες επειδή παρέχουν μεγάλα ποσά ενέργειας που μπορούν να γκρεμίσουν εύκολα εχθρικά πλοία.

Σκοπός: Άμυνα πλανήτη

ΣτατιστικάΑριθμός
Attack600
Life270,000
Weapon typeIon
Armor typeHeavy
Armor power9%
Upgrade per level0%
Hangar15
Cargo0
Time01:02:30
Speed0
Fuel consumption0
Metal cost50,000
Minerals cost25,000
Gas cost0

Requirements

Επιστροφή στην Κορυφή