Játékszabályok

I. Általános

####1. Regisztrációk

A Nemexia játék a jelenlegi formájában egy internetes játék, ami még a fejlesztés béta teszt fázisában van. A játékba való regisztrálás teljesen ingyenes és az egyetlen feltétele, hogy elfogadd az alábbi szabályzatot, valamint a Cég szabályzatát, melyet itt találsz

####2. Játékosfiókok

Minden játékosnak (személynek) csak egy játékosfiókja lehet egy játékuniverzumon belül*. *Az a játékos, akinek 2 vagy 3 számlája van, de mindegyik más univerzumban, az nem szegi meg ezt a szabályt.

####3. Játék és fórum

A Nemexia fóruma, forum.madmoo.com a játék hivatalos orgánuma. Az ott elkövetett szabályszegések úgy tekintendők, mint az alábbi szabályok megszegése, és a fórumon valamint magában a játékban is büntetéshez vezethetnek.

####4. Hivatalos nyelv

A játék (www.nemexia.com) és a fórum (forum.madmoo.com) hivatalos nyelve a magyar. A kommentek, kérdések és mindenfajta társalgás ezen a nyelven kell folyjon, ha választ szeretnél kapni az adminisztrátortól.

II. Szabálysértések és büntetések

####1. Multizás

1.1. Multizásnak nevezzük, mikor egy játékos egynél több játékosfiókot regisztrál egy univerzumon belül. Ez szigorúan tilos és a büntetése az összes érintett fiók figyelmeztetés nélküli bezárása. A büntetés attól függetlenül jár, hogy az érintett fiókok fel vannak fejlesztve vagy sem. Az adminisztrátornak nem kötelessége minden esetben szigorúan ragaszkodni ehhez a szabályhoz.

1.2. Azok a játékosok, akik ugyanazt a számítógépet használják a játékra kötelesek a második fiók regisztrálása után azonnal megadni egymást mint a másik helyettesítőjét.

Azok a fiókok, amikkel egy számítógépről játszanak, de nincsenek megadva egymás helyettesítőjeként, azok szabálysértést követnek el és büntetésben részesülnek. Az egy számítógépről játszóknak nincs joguk:

 • Nyersanyagot juttatni azonos gépről játszott játékosfiókoknak;
 • Kereskedelmi vagy hajó ajánlatokat tenni vagy elfogadni azonos gépről játszott fiókoknak;
 • Segítséget nyújtani ugyanarról a gépről játszott fiókoknak;
 • Részt venni bármilyen összehangolt támadásban az azonos gépről játszóval harmadik fél ellen;
 • Egynél több fiókba belépni ugyanarról a gépről egy időben;
 • Bármilyen repülést indítani egymáshoz *.

* Kivétel, ha a repülés végül nem valósult meg (visszafordult a cél elérése előtt).

**1.3. Multizásnak minősül az is, ha direkt vagy indirekt módon bármilyen tisztességtelen kapcsolat van 2 játékos között, például:

 • Nyersanyagot küldeni egy bolygóra ahonnan egy vagy több támadással elrabolják azt;
 • Folyamatos támadás kis flottával, hogy egy törmelékmező keletkezzen, amit valaki más újrahasznosít;
 • Különböző módokon átjátszani nyersanyagot más fiókokhoz, akár több lépcsőben, míg végül a célfiókhoz jutnak;

Megjegyzés: Ez csak néhány példa a közvetlen vagy közvetett multizásra. További információkért a közös IP címről való játékkal kapcsolatban olvasd el a GYIK-et.

####2. Felügyelet

Felügyeletnek nevezzük, ha valaki (akár van saját számlája a Nemexiában, akár nincs) belép egy idegen játékosfiókba, függetlenül annak időtartamától vagy okától. Minden IP és böngészőinformáció (a törvény adta kereteken belül) vizsgálat tárgya lehet.

Egy másik játékosszámla átvétele a tulajdonosától, aki már nem használja, szintén felügyeletnek minősül. Minden játékosnak 1 fiókja lehet 1 univerzumban. Bővebb információt találsz erről az I. pont 2. bekezdésében.

2.1. A felügyelet csakis a helyettesítő opció használatával megengedett a játékban. Erről a súgó helyettesítéssel foglalkozó szócikkében tudhatsz meg többet.

2.1.1. Minden játékosnak maximum 2 helyettesítője lehet.

2.1.2. Egymást helyettesítő játékosok nem támadhatják egymást. Ha megszüntetik is a beállított helyettesítést, 24 óráig nem támadhatják egymást.

2.1.3. A játékosfiók gazdája felelős a helyettesítők által elkövetett szabálysértésekért.

2.2. Minden más esetben a felügyelet tilos és büntetendő.

2.2.1. Az első szabálysértéskor mindkét számla 24 órás büntetést kap, miközben nem lehet őket támadni. Ez idő alatt kapcsolatba kell lépniük az adminisztrátorral és magyarázatot adni a szabálysértésre.

2.2.2. Második szaályszegéskor mindkét számla büntetése 10 nap kizárás és az összes bolygón a hajók felének elvesztése. A megbüntetett játékosoknak ismét magyarázatot kell adniuk az adminisztrátornak a kényszerpihenő alatt a szabálysértésre. Az adminisztrátor azonban nem köteles csökkenteni a büntetést, bármilyen magyarázatot kap is. Ez a szabálysértés súlyosságától illetve a játékos korábbi szabálysértéseitl függ.

2.2.3. Harmadik szabályszegéskor mindkét fiók kizárásra kerül a kör végéig.

2.3 Felügyelet és több mint 3 fiók kezelése.

2.3.1. Ha a fiókok ugyanannak a szövetségnek a tagjai, a szabályszegés büntetése a csapatbolygó hajószámának csökkentése is lehet.

2.3.2 A második szabályszegés ugyanennek a szövetségnek a tagjaitól még súlyosabb büntetést von maga után, akár a játékkör eredményeinek átértékelését is, ha az illető szövetség közvetlen hatásal volt annak kialakulására.

3. Csere vagy fiók átadása

  1. A fiókok eladása a játékban tilos. Érmék cserélése nyersanyagra vagy fordítva, tilos.
  1. Játékosfiók cserése vagy átadása másnak tilos.

4. Virtuális pénzek és szolgáltatások

A megvásárolt virtuális pénzek (érmék, csillagok) vagy virtuális szolgáltatások (prémium tagság, platina tagság, specialitások) átvitele egyik játékból a másikba, egyik univerzumból a másikba vagy egyik játékosfiókból a másikba, nem lehetséges.

Minden ilyen irányú kérés el lesz utasítva.

5. Játékhibák és a játék feltörése

Játékhibák a véletlen hibák vagy gyenge pontok a programkódban, amik lehetővé teszik a felhasználónak, hogy nem tervezett módon előnyhöz jusson a játékban, és amelyek megakadályozzák a szoftvert és/vagy szervert abban, hogy az elvárásoknak megfelelően működjön. Hiba például a lehetetlen adatok a játékban, mint a nyersanyagpontokhoz mérten lehetetlenül sok űrhajó vagy ha az adott játékoshoz illő mennyiségű nyersanyagnál több van neki.

5.1. Ha egy játékos hibát talál a játékban, azonnal tájékoztatnia kell az adminisztrátort. A hiba jelentésének elmulasztása esetén a kör végéig kizárásra kerül.

5.2. Ha egy játékos kihasználja a jelentett, de még nem kijavított játékhibát, a büntetése az összes bolygóján a hajóinak fele lesz, vagy pedig a kör végéig tartó kizárás, amelyiket az adminisztrátor megfelelőbbnek tartja.

5.3. Más számlájába a tulajdonos tudta nélkül történő belépés vagy más tisztességtelen támadás a szerver vagy más játékosok ellen 10 eltiltást von maga után. A feltört fiók is le lesz tiltva, amíg a tulajdonos nem igazolja magát.

5.4. A rendszer megkerülésére, a szerver működésére vagy a programkód manipulálására tett kísérletért a szabálysértő a kör végéig tartó kizárással bűnhődik.

5.5. Ha egy játékos véletlenül használ ki egy hibát a játékban, a büntetése akkor is a kör végéig tartó kizárás. Ez a büntetés mérsékelhető, ha a játékos képes elfogadható magyarázatot adni tetteire az adminisztrátornak.

A játék kezelői fenntartják a jogot, hogy a Bolgár Köztársaság törvényeinek megfelelően bíróság előtt kérjenek kártérítést a károkért és a hibával való visszaélésből eredő adminisztratív költségekért.

####6. Botok és csalások

6.1. Botnak nevezünk minden automatizált programot vagy kódot, ami bármilyen módon a fióktulajdonos jelenléte nélkül végez fióktevékenységeket. A botok használata szigorúan tilos és a következő büntetés jár érte: kizárás a játékból a kör végéig.

6.2. A játék manipulálása külső programok vagy személyek segítségével, az érintett játékosok ideiglenes vagy végleges kizárását vonja maga után, és/vagy a játékkör végeredményének újraértékelését.

6.3. Ezeknek a szabályoknak az ismételt megszegése és a játék rendeltetésszerű működésének akadályozása, mint például játékosfiókok szándékos létrehozása a csapatbolygó létszámkövetelményének teljesítéséhez, a szövetség feloszlatásához vagy a csapatbolygó törléséhez vezethet. A szövetség érintett tagjai a fiókjaik kitiltását kaphatják büntetésül.

####7. Tolás

A tolás azt jelenti, hogy nyersanyagokkal vagy más tevékenységekkel támogatnak bizonyos játékosfiókokat,
azzal a szándékkal, hogy mindkét játékosfiók előnyeit fenntartsák. A tolás lehet egyszerűen nyersanyagok küldése egy másik játékosfióknak nyilvánvaló viszonzás nélkül. Nemcsak egyszerűen a nyersanyagok szállítását jelentheti, de például a következőket is:

 • Nyersanyagok küldése a bolygóra, amit többszörös támadás ért;
 • Támadás kisebb flottával annak érdekében, hogy törmelékmezőt hozzanak létre, amely nagyobb számlákat gyűjt és nem kapja vissza a támadó;
 • Támadás kisebb flottával annak érdekében, hogy csatapontokat szerezzenek egy vagy több játékosfók számára;
 • Repülések koordinálása, amikor az egyik játékos támadást küld egy másikhoz, és egy harmadik betölti a csatából származó törmeléket;
 • A kerekedések, mint az érme- nyersanyag és fordítva, tilos;
 • További módok, amelyekben az egyes játékosfiók nyersanyagokat küld visszaküldés nélkül;

7.1. Megengedett, hogy a begyűjtött törmeléket elszállítsa a tulajdonos, ha annak összege nem nagyobb, mint 50 000 000.

7.2. Megengedett az egyszeri együttműködés az egyik játékos felől a másik felé, ha a nyersanyagokat egy héten belül visszaadja, és expliciten figyelmezteti az adminisztrátort. A korlát 10 000 000 törmelék.

7.3. Minden eset, ami nincs listázva és csere vagy asszisztencia történik a játékosok között, tolásnak minősül.

7.3.1. Az első szabályszegéskor a két játékosfiók replülései 2 napra leállnak. Ezidőalatt megköveteljük tőlük, hogy lépjenek kapcsolatba az adminisztátorral és adjanak magyarázatot. Ennek hiányában, a játékosfiókokat a hajóhad felére csökkentésével büntetik. Ha sikerül megmagyarázniuk a bírságot, a büntetésüket eltörlik.

7.3.2. A második szabályszegésnél, a két játékosfiók a repülések megvonásával és az elérhető hajóhad felére csökkentésével bűnhődik 10 napig. A játékosoknak a kényszerű pihenő időtartama alatt kell kapcsolatba lépniük az adminisztrátorral és magyarázatot adniuk.

7.3.3. Rendszeres szabálysértés esetén a játékosok keményebb büntetéseket kapnak, végül minden ebben a tolásban érintett játékosfiók ideiglenesen büntethető lesz.

7.4. Mindegyik tolás, ami a kör nem természetes befejezéshez vezet a játékban, hozzájárulhat a nyertesek visszavonásához az aktuális körben.

####8. Fair play

Elfogadva ezeket a szabályokat, a játékos elfogadja, hogy követi a jómodort a játékban, és igyekszik a fair playt betartani. Ha az alább felsorolt példák szerint megszegi a szabályokat, a játékos(ok) büntetést kap(nak) a II. szekció 10. paragrafusának megfelelően. Ha a szabályszegés nincs feltüntetve ezekben a példákban, az adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy a szabályszegésnek leginkább megfelelő büntetést szabja ki.

8.1. Amikor tudatosan egy vagy több játékos új játékosfiókokat hoz létre, hogy elérje a követelményeket a Csapat Bolygó építéséhez, a Csapat Bolygó - miután létre jött- eltávolítható az adminisztrátor döntése alapján, hogy ha úgy ítéli meg, hogy a cselekedetük a játék szabályaival ellentétes. A szabályszegésben érintett játékosfiókok letilthatóak az aktuális kör végéig.

8.2. Ha a játékos helyettesíti egy másik játékos fiókját, eltekintve a hivatalos helyettesítés * opciótól a játékban, és a helyettesítés kedvezőtlen következményeket von magaután egy haramadik játékos számára (irányított repülések, cselekvések), az érintett játékos kompenzálható a veszteségei egy részéért, és a támadó megbüntethető. A nyert csatapontokat és/vagy törmeléket elveszik anélkül, hogy a bűnös veszteségeit visszatérítenék.

Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a játékosokra, akik ugyanazt az IP-t használják, ha részt vesznek irányított cselekvésekben egy harmadik játékos ellen; az ő fiókjaik a többszörös játékosfiók paragrafusoknak megfelelően büntethetőek.

* A hivatalos helyettesítő helyettesítheti a tulajdonost a játékosfiókban, nem tovább mint 7 napig. Ha a tulajdonos nem jelentkezik be az eredeti jelszavával ebben a 7 napban (egyszer sem) – mindkét fiók büntetést kap felügyeletért.

8.3. Amikor tudatosan egy vagy több játékos új fiókokat hoz létre, alacsony tudománnyal és fejlesztésekkel, és ezeket a fiókokat arra használják, hogy támogassák a Napot bizonyos szövetség vagy szövetségek naptámadása alatt. Ezeket a szabályszegőket eltiltják a köri jutalmaktól. Amennyiben ezek a visszaélések folytatódnak, az ezekből a csatákból nyert kristályokat is elveszik tőlük.

8.4. Ha több mint X* játékos szegi meg ezeket a szabályokat (Játékszabályok) ugyanabból a szövetségből – ez a szövetség a hajók/épületek vagy a nyert kirstályok Csapat Bolygójukról való eltávolításával büntethetőek az aktuális körben.

Ha ezeknek a szabályoknak a megszegésével a szövetség győz – a győzelmüket elveszik és a következő szövetség, amely a legközelebb van ahhoz, hogy teljesítse a követelményeket, és elérje a játék célját, hirdetjük ki győztesként.

* Ahol X = (Összes tagok száma a szövetségben) x 0,40

9. Zsarolás, fenyegetés, szitkozódás

9.1. Bármilyen fajta zsarolás és fenyegetés, amely a játékosoknak szól, vagy bármilyen fajta állandó kínzás a játékban, bármiféle zsaroláson, korlátozott vagy korlátlan idejű büntetéshez vezethet a fenyegetővel szemben. Az esettől függően ez a megszorítás érinheti a játék fórumához való hozzáférést és/vagy a játékhoz való hozzáférést.

Bármilyen fajta helytelen cselevésért a játékost a fiókjának korlátozásával büntetik, melynek időtartama 5 perctől 48 óráig terjedhet, engedélyezett támadások nélkül a fiók számára, vagy a küldhető privát üzenetek számának korlátozásával 5 -48 óráig (Némaság).

Második megszegéskor a korlátozások emelkedhetnek 240 órára.

9.2. A sértő nyelvezet használatát a játékban nem toleráljuk. Bármely jelentett szabályszegés büntetést von maga után.

Még ha cenzorálva is van (pl. “te ****”) a szó, hogy elrejtse a sértő szavakat, nem teszi őket kevésbé támadóvá. Minden ilyen tipusú szabályszegést ugyanúgy kezelünk.

Az olyan URL (link)-ek használata a videómegosztó oldalakon (pl. YouTube), amelyek támadó zenéket vagy bandaneveket tartalmaznak, támadó jellegűnek minősülnek és a fenti szabályszegési szabályok vonatkoznak rájuk. Minden támadó a szabályszegés gyakoriságától függően lesz meg büntetve.

####10. Büntetések

A tisztességtelen játék esetei a 1-7 szakaszban leírt szabályoknak megfelelően lesznek büntetve, együttesen az alábbiakkal:

10.1. A stresszelés vagy fenyegetés esetei a játékcsapatokban, amelyek arra irányulnak, hogy valamilyen fajta előnyt szerezzen a többi játékoshoz képest.

10.2. Bármifajta módszer, amivel bizalmas információkat szerez a többi játékostól, mint a jelszavak, az összes fajta kód, és bármilyen információ, amit általában egy személy korlátoz, beleértve a közölt csatajelentéseket és kémjelentéseket, mindkét oldal megegyezése nélkül, akik részt vettek az eseményben.

10.3. Csak egy játékosfiók megengedett számítógépenként /IP címenként, szabályellenes minden olyan szoftver használata, amely elfedi az IP címeket, nyilvános proxy szervereket és más efféle módszerek.

10.4. A nickek és/vagy avatarok megsértése a fórumban vagy a játékban, vagy oylan jelek, amelyek felhívják a játékosokat, hogy elkövessenek valamit (horogkereszt, keresztek vagy hasonló).

10.5. Sértések vagy fenyegetések a játékosok részéről a játék adminisztrátorai felé, függetlenül annak tipusától, idejétől és a sértés helyétől. A csapat fenntartja a jogát, hogy megtegye a választott lépéseket, a játékosok előzetes értesítése nélkül.

10.6 A játék csapata fenntartja a jogot, hogy az alábbi büntetések valamelyikét használja, a játékosok külön értesítése nélkül:

 • Időleges letiltás a játék fórumában;
 • Állandó letiltás a játék fórumában;
 • Időleges letiltás a játék fórumához vagy magához a játékhoz való hozzáférésben;
 • Állandó letiltás a játék fórumához vagy magához a játékhoz való hozzáférésben;
 • Időleges letiltás a játék üzenőrendszereinek használatáról (Némaság)
 • Állandó letiltás a játék üzenőrendszereinek használatáról (Némaság)
 • Blokkolása vagy szűrése azokhoz a szerverekhez való hozzáférésnek, amelyek a játék részei.

Figyelem: Kérdés vagy megjegyzés a blokkolással /deaktiválással/ törölt játékosfiókokkal kapcsolatban küldhető a support formával, a játékban vagy a fórumban. A durva nyelvezet, sértések és magyarázatkérés nem tolerálható egynél több alkalommal.

####11. Pénzvisszatérítés

A pénzvisszatérítés egy olyan cselekedet, amikor visszakéred a tőkét, miután vásároltál egy játékbeli szolgáltatást. A pénzvisszatérítés szigorúan tilos. A pénzvisszatérítésért járó büntetés a játékosfiók figyelmeztetés nélküli blokkolása.

####12. Hirdetések

Mindenfajta hirdetés a szövetségek információs mezőiben, bolygókban vagy játékosokban, még a nevekben is, a szöveg, képek, bannerek, linkek alatt és máshol is, szigorúan tilos.

Kivételek a más XS szoftver játékok hirdetései.

A büntetés az ilyen fajta szabályszegésért, a játékosfiók állandó blokkolása ebben az univerzumban vagy a fórumban és ideiglenes blokkolása temporarily blocking of in other universes of this version if any.

 1. Adminisztrátori kommunikáció kiszivárogtatása {#II13}

13.1. Az adminisztrátorok és a játékos közötti beszélgetés nyilvános megosztása a játékban és/vagy a fórumban, amelyek a játék támogató rendszerében vagy a személyes üzenetekben zajlottak le a játékos és az adminisztrátor között, mind a kiszivárogtatónak és annak a játékosnak az ideiglenes blokkolásához vezet, akivel az információt megosztoták.

13.2. A beszélgetés nyilvános megosztásának minősül: a beszélgetés egésznek vagy egy részének közlése a fórumokban, blogokban és olyan alkalmazásokban, mint a Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ stb.

13.3. Csak olyan adminisztrátori jóváhagyással osztható meg, amely nyíltan tartalmazza, hogy az érintett játékos megoszthatja az információ egy részét, és csak akkor, ha ez a megosztás nem ellenkezik ezekkel a szabályokkal, feltételekkel és az XS Szoftverek felhasználási feltételeivel.

13.4. Az adminisztrátorok fenntartják a jogot, hogy közzétegyenek belső játékosok közötti beszélgetéseket nyilvánosan, csak abban az esetben, ha ez szükséges a bűnösség bizonyításához, szabályszegés vagy illegális cselekedetek esetén, amelyekben a játékos vagy érintett, vagy harmadik fél, és amelyek problámás helyzetekhez vezethetnek a játékban vagy a fórumban.

14. Személyes adatok kiszivárogtatása az adminisztrátor által

Az adminisztratátornak nincs joga, hogy megosszon bármilyen személyes adatot (emailcím, IP cím, fizetés és belépési információ) a hamadik féllel, egyetlen játékos esetében sem, akkor sem, ha közvetlenül érintettek. Kivételek ezekben az esetekben lehetnek:

14.1. Az adminisztártor nem oszthatja meg a játékosfiókok aktuális emailcímeit még a játékosfiók tulajdonosával sem, mert ez az egyetlen adat, ami igazolhatja a játékosfiók tulajdonlását– így ez az eset nem lehet kivétel.

 • Ha bármilyen okból a tulajdonos elfelejti az emailcmét, akkor küldhet a támogató rendszernek különféle javaslatokat az emailjére vonatkozóan, és csak az olyan a javaslatok esetén, amelyek elég közel vannak a valós emailcíméhez, az adminisztrátor dönthet róla, hogy megosztja-e az aktuális emailcímét vagy nem.

14.2. Ha a játékosfiók tulajdonosa információkat igényel azokról az IP címekről, ahonnan a bejelentkezés történetében rögzítettek, az adminisztrátor köteles megosztani ezeket az információkat, de csak azután, hogy a tulajdonojogot megerősítették (korrekt emailcím vagy részletes fizetési információk).

 • Az adminisztrátor nem oszthat meg információt az IP címekkel kapcsolatosan harmadik féllel, semmilyen indokkal.

14.3 Az adminisztrátornak nincs joga megosztani a fizetési információkat harmadik játékosféllel, kivéve a kormányzati szerveket, bankokat, mobilszolgáltatókat és másokat, ahol az adminisztrátor jogilag köteles megosztani ezeket az információkat.

15. Információkérés más játékosokról

15.1. Az adminisztrátor köteles a megkövetelt ellenőrzést végrehajtani, miután a játékostól jelentést kapott szabályszegésről, de nem köteles ezeknek az ellenőrző cselekvéseknek az eredméyneit megosztani.

15.2. Az adminisztrátornak nem áll hatalmában megerősíteni/cáfolni a harmadik játékosfél érintettségét bármely összehangolt akcióban, bármely körben, bármely univerzumban.

16. Különleges esetek

Ezeknek a szabályoknak a szisztematikus megszegése egy vagy több játékos esetében, az aktuális játékkör nyertesének visszavonásához vezethet, amennyiben ezeknek a Játékszbályoknak a megszegése valamilyen módon hatással lehetett a kör végeredményére. Az adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy kivizsgálja a fent említett büntetéseket.

17. Büntetések mérséklése

17.1. Az adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy növelje vagy csökkentse a fent említett büntetések mértékét, ítélete alapján, a játékos korábbi szabályszegései alapján, és hogy alkalmazzon büntetéseket olyan esetekben, amelyek nem szerepelnek írásban a szabályszegéseknél, amelyeket már említett ez a dokumentum.

17.2. Ha az adminisztrátor visszavon egy büntetést, az a későbbiekben nem vitatható és ennek minden jövőbeli felemlegetése büntetéshez vezet a vitató személy számára.

III. Jelentések

1. Játékosok jelentése

A játékos jelentése valamilyen szabályszegésért a fórumban vagy a játék táogatásában.

1.1. Abban az esetben, ha egy játékos igaztalanul vádol meg egy másikat, a vádló büntetést kap a jelentett esetért.

1.2. A tényleges jelentés esetében ugyanazoknál a játékosoknál, akiknek egyetlen szándéka, hogy a játékosfiókok “ingyen vakációt” kapjanak, mindkét játékosfiók minimális büntetést kap.

2. A játék üzemeltetőinek jelentése

Ha a játék adminisztrációjában visszaélés esete áll fenn, az egyéni játékos vagy a játékosok csoportja kérhet(nek) mélyreható ellenőrzést. Az ilyen kérést nyilvánossá kell tenni a játék fórumában. Ha a bűn bebizonyosodik, a személyt el fogják távolítani a játék adminisztrációjából.

 • Jelentkezésnek és kérésnek ezek csak akkor minősülnek, ha írásban történnek.

IV. Mellékletek

1. Adminisztrátori döntések átértékelése

A cselekvések, amiket egy moderátor már áttekintett, csak ugyanaz a személy vonhatja vissza vagy tekintheti át újra, vagy pedig egy felsőbb adminisztrátor.

A cselekvések, amiket az adminisztrátor hajtott végre, nem tekinthetőek át illetve nem vonhatóak vissza, ha ezek a fenti szabályok eredményei. Kivétel ezalól a szabály alól, amikor az adminiszratív cselekvések megkérdőjelezhetőek.

 1. Kártalanítás {#IV2}

2.1. Ha a játékos játék hibáktól/ bugtól szenved vagy egyéb cselekedetektől a játékos adminisztráció részéről, a játékost kárpótolják.

2.2. Ha a játékos megpróbálja a moderátor döntését befolyásolni, azáltal, hogy másik moderátorral lép kapcsolatba, büntetést kap: blokkolják a játékosfiókját az aktuális körre. Kivéve, ha a játékos a felső adminisztrátorral lép kapcsolatba.

3. Kifogások

Bármilyen kifogás az ésszerűtlen szabályok ellen a fenti büntetésekhez vagy a játékból való kizáráshoz vezethet. A rosszhiszemű magatartás mértékétől függően, a büntetés kiterjeszthető nemcsak a Nemexia játékra, hanem további szolgáltatások megtagadására, beleértve a Nemexia fórumot is. A Nemexia csapattagok beleegyeznek, hogy a rosszhiszemű cselekvések a legjobb tudásuk és nézőpontjuk szerint büntetendők.

4. Nem leírt esetek

A játék adminisztrációja fenntartja a jogot, hogy oly módon alkalmazzon bünteseket - azokkal a szabályszegő játékosokkal szemben, akik úgy sértenek szabályt, amelyek nincsenek leírva a játékszabályokban - ahogyan azt megfelelőnek tartja.

4.1. A nem leírt esetek tartalmazzák: kikerüli a standard játékot úgy, hogy játékosfiókokat hoz létre, nem reális statisztikákkal, azzal a szándékkal, hogy közvetve vagy közvetlenül hatással legyen a kör végeredményére. További információért vess egy pillantást a II. szekció 7. paragrafusára ebben a dokumentumban.

4.2. A nem leírt esetek tartalmazzák az összes tolást, amelyeknek az célja, hogy segítsen egy vagy több játékosfióknak, valamint szövetségnek, annak érdekében, hogy közvetlen hatással legyenek a kör végeredményére. A játék adminisztrátora fenntarta a jogot, hogy úgy büntesse azokat a játékosokat, akik a fentiekben nem kifejtett módon szegték meg a játékszabályokat, ahogyan jónak láttja.

V. Hozzájárulások

Az XS Software JSCo-nak jutatott hozzájárulások, akár Sms-ben, akár más módon nem adhatóak vissza vagy kompenzálhatóak. Amikor egy játékosfiókot megbüntetnek az aktuális szabályok nem követéséért, a játék személyzete nem köteles átvinni a játékosfiók érméit egy új fiókba vagy bármilyen más módon kompenzálni a játékost.

A játékosfiók, amely hozzájárul a játékhoz, “adományozóvá” válik. Ez teljesen önkéntes cselekedet és nem kötelezi a személyzetet semmilyen módon. Minden hozzájárulás a játékosfiók számára bizonyos mennyiségű érmét ad, ami lehetővé teszi a játékos számára, hogy további lehetőségeket vegyen igénybe egy adott időszakra. Az “adományozó státusz” semmilyen módon nem ad előnyt a játékosnak más játékosokkal szemben, és nem ad nekik jogot arra, hogy kompenzációkat követeljenek bármilyen módon, azután, hogy a személyzet megbüntette őt a bizonyított szabályszegésért.

VI. A játék üzemeltetői

A személyzet:

 • nem felelős semmilyen kárért (akkor sem, ha kapcsolódik valamilyen módon a játékhoz) a felhasználó felé, ami annak eredménye, hogy a felhasználó részt vesz a játékban.
 • nem felelős semmilyen problémáért, ami azokhoz a gépekhez kapcsolódnak, amelyek a játékot támogatják, vagy a játékért magáért.
 • fenntartják a jogot, hogy kompenzálják a játékosokat, akik a személyzet által végrehajtott cselekvésektől kárt szenvedtek.
 • fenntartják a jogot, hogy javításokat hajtsanak végre a játékban, ennek minden aspektusával együtt, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 • fenntartják a jogot, hogy megváltoztassák ezeket a szabályokat, anélkül, hogy előzetesen figyelmeztetnék a játékost akár üzenetben, akár a fórumban.
 • fenntartják a jogot, hogy blokkolják a játékhoz való hozzáférést, amikor szükséges. That goes for the planned support checks just as for the accidents.

VII. Kapcsolat

Az egyetlen hivatalos kapcsolattartási forma az adminisztrációval a játékban a játékbeli support. Kapcsolatba léphetsz a csapattal a játékfórumon keresztül forum.madmoo.com, com]link_forum_nemexia_com_1, ahol a csapatköteles válaszokkal szolgálni a megkeresésedre munkanapokon 72 órán belül, és 96 órán belül hétvégenként.

VIII. Felhasználók

Játékosfiók regisztrációjával kijelentik, hogy elolvasták ezeket a szabályokat és egyeznek azok tartalmával, követik a szabályokat és elfogadják a büntetéseket, ha a személyzet szükségesnek találja ezeket. Kötelezik magukat, hogy rendszeresen követik a szabályok változásait.

A szabályok nem ismerete nem mentesíti azokat, akik megszegik őket.

A felhasználók felelősséget vállalnak a személyes információikért, és nem mutatják be őket a személyzet egyik tagjának sem– sem a jelenlegieknek, sem a korábbiaknak. Ha ilyen bemutatás történik, a játék személyzete nem felelős.

A játék jogai a XS Software JSCo-hoz tartoznak. www.xs-software.com.

Ennek a szövegnek a jogai a XS Software JSCo–hoz tartoznak és az írásos megegyezés nélküli reprodukálása tilos.

Vissza az elejére