Vodstvo

Ta spretnost poveča moralo vaše vojske. Med bitko, del vojske, ki nima dovolj morale, bo zapustil bojišče in ne bo sodeloval v bitki. Spretnost ima vpliv pred vsako rundo bitke. Za izračun števila enot, ki bo zapustilo bojišče, se vzame spretnost Vodstvo obeh igralcev. Manjši odstotek spretnosti se odšteje od večjega. Potem se rezultat deli s 5. Rezultat je najvišji odstotek prebivalstva, ki bi lahko pobegnil. Dejanski odstotek prebivalstva je enak 50 do 100 odstotkov najvišjega odstotka, ki bi lahko pobegnil, in ki se določi na podlagi naključno izbranih enot.

Na primer:

Igralec A ima 30% Vodstva in igralec B ima 10% Vodstva. Manjši odstotek se odšteje od večjega (30 – 10=20). Potem se rezultat deli s 5 (20/5 = 4). Rezultat je maksimalni odstotek prebivalstva, ki bi lahko pobegnil (4%). Dejanski odstotek prebivalstva, ki bi lahko pobegnil, je enak 50 do 100 odstotkov najvišjega odstotka, ki se določi na podlagi naključno izbranih enot. (2% - 4%). To pomeni, da 2-4% prebivalstva igralca B bo pobegnilo. Vrste enot, ki bojo pobegnile, se na naključni podlagi izbirajo.

  • Pripravnik: 10%

  • Napredni: 20%

  • Gospodar: 30%

Back to Top