Zapustitev Klana

Vsak član klana lahko zaustite svoj klan, kadar hoče. Ko vodja želi zapustiti klan mora imenovati drugega člana za naslednjo Vodjo pred odhodom.

Vsak član klana, razen vodje klana, je lahko vržen ven iz klana od pooblaščenh članov. Ampak, če ke Vodja klana kaznovan s strani Moderatorja igre za več kot 14 dni ali je bil neaktiven za več kot 14 dni (20 dni, če je aktiviran Status odsotnosti), je naslednji Lider izbran po izkušnjah. Član klana z najvišjo Izkušnjo postane naslednji Lider Klana.

Igralec, ki je zapustil (ali je bil vržen iz klana) klan mora počakati 7 dni preden vstopi v drugi Klan.

Back to Top