Mirna politika

Mir je dvostranska politika, ki je na voljo s strani pooblaščenih članov enega klana do drugega in postane veljavna od trenutka prevzema.

Ko sta dva Klana v mirni politiki, člani teh klanov se ne morejo napadati med seboj. Da bi bili v miru se morata obe strani strinjata, ker za bitke in vojno sta potrebni sve strani. Mirna ponudba ostane aktivna za 24 ur ali se dokler ne sprejme, traja pa najmanj 7 dni in ne več kot 56 dni.

Ko je sprejeta ponudba za mir, dva Klana sta v miru za izbrano časovno obdobje in igralci iz obeh klanov se ne morejo napadati med seboj. Ko ni izbranega obdobja politike, mirna politika bo trajala 1 teden in po tem obdobju mirna politika bo veljala dokler je eden izmed klanskih vodij ne prekliče. Preklic mirne politike ne pomeni razglas vojne, temveč omogoča člane klana da se med seboj napadajo.

Ko ni odgovora na ponudbo v 24-urnem obdobju, ponudba postane neveljavna. Ko je ponudba zavrnjena, pošiljatelj prejme sporočilo, da je ponudba bila zavrnjena. Pošiljatelj pa lahko umakne nazaj svojo ponudbo v 24-urnem obdobju.

Ni potrebno, da sta dva Klana v vojaški politiki med seboj, da bi ponudili mirno politiko.

Back to Top