Izkušnje

Izkušnje so indeks za razvoj in aktivnost vsakega igralca v igri. Bolj aktiven kot je igralec, bolj razvit gradima,več točk izkušenj pridobi.Izkušnje soo snovni indeks, ki je na lestvici.Ko igralec doseže določeno količino izkušenj,pridobi določeno stopnjo.Vsaka pridobljena stopnja daje točke sposobnosti,ki se uporabljajo za napredek v različnih veščinah.

Izkušnje lahko dobite od:

 • Zgradb - zgradbe vam dajo izkušnje, enake znesku porabljenih surovin za določeno stopnjo zgradbe (bonus od veščine i"zobraževanje" je tudi dodan). Izkušnje se pridobijo na začetku razvoja.

 • Enot- enote vam dajo izkušnje, enake 1/3 zneska porabljenih surovin za njihovo usposabljanje (bonus od veščine "izobraževanje" je tudi dodan).

 • Nadgradnje (izboljšave) enot - nadgradnje vam dajo izkušnje, enako znesku porabljenih surovin za določeno stopnjo nadgradnje. Izkušnje se pridobijo na koncu procesa nadgradnje.

 • Bitk - izkušnje, pridobljene po bitkah, temeljijo na številu(življenju)ubitih enot. Ne gre vedno za polno življenje, ampak odstotek, ki temelji na igralčevih izgubah v populaciji.

Pridobite izkušnje po bitki:

Pridobljene izkušnje po bitki temeljijo na življenju ubitih enot. Ne gre vedno za polno življenje, ampak odstotek, ki temelji na igralčevih izgubah v populaciji.

Kadar oba igralca izgubita več kot 33.5% populacije, pridobita 100% življenja ubitih enot kot izkušnje.

Če 1 igralec (ne glede na to, ali je napadalec ali branilec) ima izgube manj kot 33.5% populacije, oba igralca pridobita samo del izkušenj.

Odsotek je izračunan na naslednji način – odstotek populacije se pomnoži s 3.

Na primer: 1 igralec je izgubil 33% populacije, drugi pa je izgubil vse. Oba igralca pridobita 33x3=99% izkušenj.

Če je izgubil 20% populacije, oba pridobivata 20x3=60% izkušenj

Izkušnje se vedno izračunajo z uporabo odstotka izgubljene populacije igralca, ki je utrpel manjšo škodo.

Na primer: če je 1 igralec izgubil 20% in drugi 60% populacije, se izkušnje izračunajo s pomočjo prvega odstotka (20x3=60%).

Izkušenj ne dobite pri:

 • Uničenju zgradb;
 • Osvajanju gradu;
 • Čistkah;
 • Zdravljenju med bitko (z uporabo Menihov ali Bogov) - ne dobite izkušenj, celo če je bilo nekaj ozdravljenih enot med bitko;
 • Obnovljenju enot iz krčme;
 • Enotah, ki so pobegnile- pobegle enote vam ne dajo nobenih izkušenj;
 • Vohunstvu - izgubljene enote pri vohunstvu vam ne dajo nobenih izkušenj.

POMEMBNO: Bonus od spretnosti (veščine) "izobrazba" bo dodan na končno vrednost.

Back to Top