Pregled Bitk

Pregled Bitk

Bitke so bistvo igre. Vsi igralci gradijo svoje Rudnike in Kmetije, da bi pridobili surovine, da bi gradili Vojašnicoin Konjušnico, kjer se usposabljajo vojaške enote, ki jih lahko pošljete v napad.Vse je s bitkami povezano. Bitka je vedno sestavljena iz dvehstrani-napadalčeva in obrambna. Napada lesce najprej bori proti Branilcu, potem proti podporni vojski (če obstaja). Če napadalec ne zmaga,nato papodporne vojske ukradejo surovine v gradu. Da bise zgodila bitka, Napadalec mora imeti vsaj eno vojaško enoto, kise pošljena Napad dokoordinat Branilca. Z druge strani pa ni obvezno, da branilec ima enote. Napadalec lahko ima srečo, dana padene branjen Grad.

Razlika v stopnjah

Seveda, če gre za bitko, obstaja nekaj limitov. Limit je vrazliki stopenj -če močnejši igralec pošlje napad ali izvidnico do šibkejšega igralca.Razlika v stopnjah ne sme biti več kot7 stopenj, da bi poslali napad. Ko je Napadalec navišji stopnji, kotje Branilec(ampak je razlika 7 stopenjali manj),branilec prejme 5 - odstotni bonus za spretnost Branilec, za vsako stopnjo razlike.

Bitka

Vsakabitkaje sestavljena od1 do 12 rund. Vvsaki rundi,vsaka odvojaških skupinna bojišču udarja sovražnika.Nazačetku vsakerunde enote napadalca in enote branilcase delijona skupine,glede na vrsto(pehota,lokostrelci,konjenica) inv vsaki skupinine more bitidruge vrsteenot. Runde je konec, ko vse skupine (napadalca in branilca) naredijo svoj udar.

Bitke je konec, ko je ena stran ubila vse enote drugi strani, ali ko je doseženo maksimalno število rund.

Po bitki dobite poročilo o rezultatih. Možnirezultati so:

 • Napadalec je zmagovalec – ko je napadalec zmagal, tisti bo ukradel surovine iz gradu branilca (ali iz Tabora).

 • Branilec je zmagovalec – ni ukradenih surovin.

 • Izenačeno – ni ukradenih Surovin, ko je rezultat izenačen, oz. ni zmagovalca.

Opomba: če Branilec porazi Napadalca še v prvi Rundi bitke, napadalec prejema lesporočilo, daje bitke bilo konec tako hitro, da nihče ni ostal povedati zgodbo.V tem primer Branilec dobi poročilo, medtem ko Napadalec ne dobi poročila.

Proces bitke

Ko napadalec doseže koordinate branilca in branilec ima vojsko tam ,bitka med obema stranemase začne gre po korakih, opisanih spodaj:

 • Informacija o igralčevi vojski je naložena (vrsta in število enot, Nadgradnje in Formacija);

 • Bonusi od Spretnosti, Vitezov in Posebnih enot se uporabljajo;

 • Možnost za porušenje zgradbe Napadalca se izračuna;

 • Prva runda začne:

  • Bonusi od Spretnosti, Vitezov in Posebnih enot se uporabljajo;
 • Enote so razdeljene na skupine, da bi udarile;

 • Vsaka skupina udarja, glede na vrstni red napada;

 • Bonus od spretnosti Sreča se uporablja;

 • Bonus od Posebne enote Bog Tangra se doda na bonus Zdravilec, bonusi se uporabljajo.

 • Runde je konec.

 • Ko je runde konec, začne nova, (razen če niso vse enote (branilca ali napadalca) ubite ali pa je doseženo maksimalno število rund).

 • iračunano je število preživelih in ubitih enot obema igralcema.

 • Izračunan je znesek za Čistko, ki je baziran na ubite enote.

 • Če bo Podpora in je Branilec poražen, bitka začne znova in podporna vojska bo novi Branilec.

 • Če je Napadalec Zmagovalec in so na voljo surovine, tiste bojo ukradene po bitki.

Vrstni red napada

Enote v bitki napadajo hkrati, v redu - ne ob istem času, ampak skupaj na kategorije. Sistem sloh ni težek. Enote napadajo v naslednjem vrstnem redu:

 1. Obleganje
 2. Lokosterlci in Obzidje
 3. Konjenica
 4. Pehota in Posebne enote;
 5. Vitezi

Z drugimi besedami, če imate Oblegovalno artilerijo, tista bo udarila Obzidje preden udari drugo enoto v vojski.

Ampak obstaja ulov - če postavite nekatere enote izven območja sovražnikovega (običajno) obzidj in izgubite frontno linijo v rundi, vaše druge linije se premikajo eno vrstico naprej in bojo vstopile v sovražnikovo območje.

Back to Top