Razredi in Sposobnosti

Vitezi vam pomagajo razviti vaše kraljestvo, vodijo vašo vojsko in igrajo ključno vlogo pri izdelavi vaše strategije. Sposobnosti so se razvile z uporabo točk na njih. Vsakič ko Vitez dobi prestižno stopnjo, tisti zasluži točko sposobnosti. Vse te sposobnosti vplivajo na grad, ki je pod viteškim nadzorom. Delajo ne glede na to ali bo vitez vodil vojsko, ali bo ostal v Gradu.

Na voljo so 4 razredi vitezov. Vsak tip junaka/viteza ima aktivno in pasivno sposobnost.

Vsak razred viteza lahko uporabi svojo aktivno sposobnost preko gumba "uvedi davek", enkrat na dan in tako lahko dobi surovine, glede na viteški prestiž in hitrost sveta v igri.

  1. Maršal - pridobi pasivno sposobnost, ki povečuje hitrost usposabljanja enote do 5% (0,1% na stopnjo)

Bonus iz te sposobnosti se poveča samodejno in vam ni treba porabiti točk. Za vsako stopnjo Vitez dobi bonus 0,1% na čas, potreben za usposabljanje enot.

Na primer:

Če je vaš Vitez na stopnji 20, bonus na hitrost usposabljanja enote bo 2% (20 * 0.1 = 2%).

Poleg te pasivne sposobnosti, ta vrsta Vitezov ima tudi naslednje sposobnosti, ki se lahko razvijo do določene stopnje, glede na količino točk, porabljenih za njih:

Ta Vitez poveča življenjsko dobo vseh pehotnih enot, ki so pod njihovim poveljstvom. Za vsako točko na to spretnost, je zdravje vseh pehotnih enot povečano z 0,5%. Največji bonus, ki ga lahko prejmete 20. Maršal ima tudi možnost, da poveča tovorno zmogljivost vseh enot, ki so poslane na pohod Čistka. Bonus na tovor je 0,3% na porabljeno točko sposobnosti do največ 12%. Druga dobra možnost tega razreda Vitezov, je povečanje največje možnosti za porušenje zgradbe. Prosimo, upoštevajte, da ta sposobnost ne doda na možnost da se uniči zgradbo, ampak samo poveča največjo možnost. Bonus na točko je 0,2% do največ 8%. Da bi dobili najvišje nagrade iz posebne sposobnosti boste morali porabiti 40 točke na sposobnost;

  1. Lastnik - pridobi pasivno sposobnost, ki poveča hitrost izgradnje zgradb do 10% (0.2% na stopnjo)

Bonus iz te sposobnosti se poveča samodejno, in vam ni treba porabiti točk. Za vsako stopnjo Vitez dobi bonus 0,2% na čas, potreben za izgradnjo zgradb.

Na primer:

Če je vaš Vitez na stopnji 20, bo bonus na izgradnjo zgradb 4% (20 * 0,2 = 4%).

Poleg te pasivne sposobnosti, ta razred Viteza ima tudi naslednje sposobnosti, ki se lahko razvijo do določene stopnje, glede na količino točk, porabljenih za njih:

Lastnik lahko poveča populacijo v Stolpu z do 40%. Kapaciteta se poveča s 1% na točko, porabljeno na to sposobnsot. Ta Vitez lahko tudi naredi Obzidje Gradu močnejše, poveča življenje in napad. Poveča s 1% na točko do maksimalno 40%. Tretja sposobnost je povečanje kapacitete v Skladišču z do 12%. Bonus za vsako točko na to spretnost je 0.3%.

  1. Trgovec - pridobi pasivno sposobnost, ki zmanjša čas trgovinskega pohoda do 50% (1% na stopnjo)

Bonus iz te sposobnosti se poveča samodejno in vam ni treba porabiti točk. Za vsako stopnjo Vitez dobi bonus 1% časa, potrebnega za dokončanje trgovskega pohoda.

Na primer:

Če je vaš Vitez na stopnji 20, bonus na čas, potreben za dokončanje trgovskega pohoda, bo 20%, (1 * 20 = 20%). To pomeni, da brez Viteza, čas, potreben za opravljanje pohoda, bo 60, s Vitezom pa bo 48 minut;

Poleg te pasivne sposobnosti, ta razred Vitezov ima tudi naslednje sposobnosti, ki se lahko razvijo do določene stopnje, glede na količino točk, porabljenih za njih:

Trgovec ima sposobnost povečati nosilno kapaciteto trgovcev, na Tržnici, do 40%. Za vsako točko, kapaciteta trgovcev se poveča s 1%. Ta Vitez lahko tudi poveča nosilno kapaciteto vseh enot pod njegovim poveljništvom. Za vsako točko na spretnost, kapaciteta enot se poveča s 0.3%, maksimum do 12%. Druga sposobnost Viteza je povečanje življenje Oblegovalnih naprav do 20%. Bonus za vsako točko na spretnost je 0.5%.

  1. Vohun - Pridobi pasivno sposobnost, ki poveča hitrost nadgradnje enot do 15% (0,3% za vsako stopnjo). Bonus iz te sposobnosti se poveča samodejno in vam ni treba porabiti točk. Za vsako stopnjo Vitez dobi bonus 0,3% časa, potrebnega za dokončanje nadgradnje enote.

Na primer:

Če je vaš Vitez na stopnji 20, bonus na čas, potreben za dokončanje trgovinskega pohoda bo 6% (0,3 * 20 = 6%). To pomeni, da brez Viteza, čas, potreben za dokončanje nadgradnje je 50, s Vitezom pa bo 5 minut manj - 45 minut;

Poleg te pasivne sposobnosti, ta razred Viteza ima tudi naslednje sposobnosti, ki se lahko razvijo do določene stopnje, glede na količino točk, porabljenih za njih:

Vohun poveča življenje Lokostrelske Konjenice s 1% za vsako točko. Maksimalni bonus od te spretnosti je 40%. Vitez poveča tudi moč Izvidnikov, s povečanjem njihovega življenja in napada s 10%. Bonus na vsako točko je 0.25%. Vohun lahko poveča tudi kapaciteto Zaklonišča z uporabo točk na to spretnost. Za vsako porabljeno točko kapaciteta se bo povečala s 0.5%, maksimalni bonus je 20%.

Vitezi lahko pridobijo 50 prestižnih stopenj iz misij in vodenja vojsk v bitke. Za vsako prestižno točko, Vitez dobi točke sposobnosti, ki lahko izboljšajo njegove statistike.

Back to Top