Pregled Politike

Politike predstavljajo splošen odnos enega klana proti drugemu. V Srednjeveških Bitkah, tako kot tudi v resničnem svetu, obstajata dve Politiki - Vojna in Mir. Dva Klana ne morejo biti v vojni in v miru ob istem času.

Vsaka politika traja 1, 2, 4 ali 8 tednov, odvisno od vodje, ki razglaša klansko politiko. Ko je nastavljena ob koncu dneva, se ne more spremeniti, dokler ne poteče čas.

Vsak klan lahko izrazi svojo politiko do drugih Klanov.

V informacijah Klana boste našli stran za polne informacije o politikah Klana.

Back to Top