Vodja Klana

Vsak Klan ima vodjo, ki ima vse potrebne pravice vodstva.

Ko igralec ustvari klan, samodejno postane vodja Klana. Ampak, če je igralec neaktiven za več kot 14 dni (20 dni, če je aktiviran status odsotnosti), igralec, ki ima največ izkušenj v tem Klanu, bo naslednji lider Klana. Vodja ima tudi pravico do spremembe liderstva v Klanu.

Vodja lahko ustvari različne range v Klanu in jih lahko dodeli igralcem. Vsak rang lahko vključi nekaj (ali vse) dovoljenj, ki so spodaj navedena:

  • odstraniti člane iz klana (razen Lidera);

  • ustvariti range in jih dodeliti igralcem v Klanu;

  • dati range igralcem ;

  • ustanoviti klansko politiko;

  • spreminjati informacije klana;

  • sprejemati nove člane Klana;

  • pošiljati masovna sporočila vsem članom;

  • moderirati klanski forum

Lider samodejno dobi pravice do vseh teh dejavnosti. Ko Lider ustvari Podklan, člani imajo tiste pravice. Dovoljenja se umaknejo le v primeru, če so narejene spremembe Vodstva.

Back to Top