Kak се администрира инфото на съюза?

Форматиране на текст

Как да направя удебелен, курсив и подчертан текст?BBCode включва тагове, които позволяват бързо и лесно да промените стила на текста. Това става по следните начини:

За да направите текста удебелен, ползвайте [b]Текст[/b], например [b]Здрасти![/b]Ще се възпроизведе като :Здрасти!

За подчертан текст, ползвайте [u]Текст[/u], например: [u]Добро утро![/u]Ще се възпроизведе като :Добро утро!

За да направите текст курсив, ползвайте [i]Текст[/i], например: [i]Страхотно![/i]Ще се възпроизведе като :Това еСтрахотно!

Как да променя цвета или размера на текста?

За да промените цвета или размера на текста, ползвайте един от описаните по-долу тагове. Имайте предвид, че цвета и размера на текста зависят от браузъра и системата на потребителя.За да смените цвета на текст, ползвайте [color=][/color]. Можете да или да напишете името на цвета (например червено, синьо, жълто, т.н.), или да въведете цвета като шестнадесетична стойност (напр. #FFFFFF, #000000). Пример: за да направите червен текст, можете да ползвате:

Пример:[color=red]Здрасти![/color]Ще се възпроизведе като : Здрасти!или[color=#FF0000]Здрасти![/color]Ще се възпроизведе като : Здрасти!

Промяната на размера на текста става по подобен начин, с помощта на [size=][/size].

Пример: [size=6]МАЛЪК[/size]Ще се възпроизведе като : МАЛЪКдокато [size=24]ОГРОМЕН![/size]Ще се възпроизведе като :ОГРОМЕН!

Мога ли да комбинирам форматиращи тагове?Да, разбира се, че можете. Например, за да привлечете вниманието на някой, можете да напишете:[size=18][color=red][b]ПОГЛЕДНИ МЕ![/b][/color][/size]Ще се възпроизведе като : ПОГЛЕДНИ МЕ!Въпреки това, не препоръчваме прекомерната употреба на форматиращите тагове. Запомнете, вие трябва да се уверите дали таговете са затворени правилно. Например, следния ред е също правилен :[b][u]Текст![/b][/u]Ще се възпроизведе като :Tекст!

Връзки

Създаване на връзка към друг сайт- BBCode поддържа няколко различни начина за прилагане на връзки (URL) към съобщенията.Първият от тях използва таговете [url=]текст[/url], като поставяйки връзка след знака = ще превърне текста, затворен в таговете във връзка. Например, за да направите връзка към http://www.bulfleet.com, можете да напишете: [url=http://www.bulfleet.com/]Посетете Bulfleet![/url]Ще се възпроизведе като : Посетете Bulfleet!? Забележете, че връзката се отваря в нов прозорец, така че потребителят да може необезпокоявано да продължи да разглежда страницата.

Ако искате да покажете самата връзка, това става просто така:[url]http://www.bulfleet.com/[/url]Ще се възпроизведе като : http://www.bulfleet.com/

Същото важи и за мейл адресите. Можете да ползвате тагове:[email]no.one@domain.adr[/email]Ще се възпроизведе като : [no.one@domain.adr](mailto:no.one@domain.adr)което ще резултира в no.one@domain.adr или можете просто да напишете no.one@domain.adr в съобщението си и адреса автоматично ще бъде конвертиран в мейл-връзка.

Както при всички BBCode тагове, можете да наслагвате по няколко едновременно, например [url][img][/img][/url] (виж по-долу), [url][b][/b][/url], и т.н.. Запомнете, вие трябва да се уверите дали таговете са затворени правилно. Например:[url=http://www.Bulfleet.com/][img]http://www.Bulfleet.com/images/phplogo.gif[/url][/img]е неправилен синтаксис, който може да доведе до изтриването на съобщението, ви така че бъдете внимателни!

Показване на изображения в информацията за съюза

Как да добавя картинка към информацията за съюза си?BBCode включва таг за прибавяне на изображения към съобщения ви. Помнете две много важни неща, свързани с този таг: много потребители не одобряват много или големи картинки в съобщенията, и второ, картинката, която искате да покажете, трябва да се намира в Интернет (не може просто да я имате на компютъра се, трябва да я качите на някой уеб сървър). За да покажете изображение в съобщението си, трябва да затворите URL-то към картинката с тага [img=] [/img]. Пример: [img=http://www.bulfleet.com/images/v4/h-logo-en.png][/img]Ще се възпроизведе като :

Кодове на различните цветове

За ваше улеснение даваме списък с кодовете и номерата на различните цветове които можете да използвате.

Цвят Код НомерAliceblue #F0F8FF 15792383Antiquewhite #FAEBD7 16444375Aqua #00FFFF 65535Aquamarine #7FFFD4 8388564Azure #F0FFFF 15794175Beige #F5F5DC 16119260Bisque #FFE4C4 16770244Black #000000 0Blanchedalmond #FFEBCD 16772045Blue #0000FF 255Blueviolet #8A2BE2 9055202Brown #A52A2A 10824234Burlywood #DEB887 14596231Cadetblue #5F9EA0 6266528Chartreuse #7FFF00 8388352Chocolate #D2691E 13789470Coral #FF7F50 16744272Cornflower #6495ED 6591981Cornsilk #FFF8DC 16775388Crimson #DC143C 14423100Cyan #00FFFF 65535Darkblue #00008B 139Darkcyan #008B8B 35723Darkgoldenrod #B8860B 12092939Darkgray #A9A9A9 11119017Darkgreen #006400 25600Darkkhaki #BDB76B 12433259Darkmagenta #8B008B 9109643Darkolivegreen #556B2F 5597999Darkorange #FF8C00 16747520Darkorchid #9932CC 10040012Darkred #8B0000 9109504Darksalmon #E9967A 15308410Darkseagreen #8FBC8B 9419915Darkslateblue #483D8B 4734347Darkslategray #2F4F4F 3100495Darkturquoise #00CED1 52945Darkviolet #9400D3 9699539Deeppink #FF1493 16716947Deepskyblue #00BFFF 49151Dimgray #696969 6908265Dodgerblue #1E90FF 2003199Firebrick #B22222 11674146Floralwhite #FFFAF0 16775920Forestgreen #228B22 2263842Fuchia #FF00FF 16711935Gainsboro #DCDCDC 14474460Ghostwhite #F8F8FF 16316671Gold #FFD700 16766720Goldenrod #DAA520 14329120Gray #808080 8421504Green #008000 32768Greenyellow #ADFF2F 11403055Honeydew #F0FFF0 15794160Hotpink #FF69B4 16738740Indianred #CD5C5C 13458524Indigo #4B0082 4915330Ivory #FFFFF0 16777200Khaki #F0E68C 15787660Lavender #E6E6FA 15132410Lavenderblush #FFF0F5 16773365Lawngreen #7CFC00 8190976Lemonchiffon #FFFACD 16775885Lightblue #ADD8E6 11393254Lightcoral #F08080 15761536Lightcyan #E0FFFF 14745599Lightgoldenrodyellow #FAFAD2 16448210Lightgreen #90EE90 9498256Lightgrey #D3D3D3 13882323Lightpink #FFB6C1 16758465Lightsalmon #FFA07A 16752762Lightseagreen #20B2AA 2142890Lightskyblue #87CEFA 8900346Lightslategray #778899 7833753Lightsteelblue #B0C4DE 11584734Lightyellow #FFFFE0 16777184Lime #00FF00 65280Limegreen #32CD32 3329330Linen #FAF0E6 16445670Magenta #FF00FF 16711935Maroon #800000 8388608Mediumaquamarine #66CDAA 6737322Mediumblue #0000CD 205Mediumorchid #BA55D3 12211667Mediumpurple #9370DB 9662683Mediumseagreen #3CB371 3978097Mediumslateblue #7B68EE 8087790Mediumspringgreen #00FA9A 64154Mediumturquoise #48D1CC 4772300Mediumvioletred #C71585 13047173Midnightblue #191970 1644912Mintcream #F5FFFA 16121850Mistyrose #FFE4E1 16770273Moccasin #FFE4B5 16770229Navajowhite #FFDEAD 16768685Navy #000080 128Oldlace #FDF5E6 16643558Olive #808000 8421376Olivedrab #6B8E23 7048739Orange #FFA500 16753920Orangered #FF4500 16729344Orchid #DA70D6 14315734Palegoldenrod #EEE8AA 15657130Palegreen #98FB98 10025880Paleturquoise #AFEEEE 11529966Palevioletred #DB7093 14381203Papayawhip #FFEFD5 16773077Peachpuff #FFDAB9 16767673Peru #CD853F 13468991Pink #FFC0CB 16761035Plum #DDA0DD 14524637Powderblue #B0E0E6 11591910Purple #800080 8388736Red #FF0000 16711680Rosybrown #BC8F8F 12357519Royalblue #4169E1 4286945Saddlebrown #8B4513 9127187Salmon #FA8072 16416882Sandybrown #F4A460 16032864Seagreen #2E8B57 3050327Seashell #FFF5EE 16774638Sienna #A0522D 10506797Silver #C0C0C0 12632256Skyblue #87CEEB 8900331Slateblue #6A5ACD 6970061Slategray #708090 7372944Snow #FFFAFA 16775930Springgreen #00FF7F 65407Steelblue #4682B4 4620980Tan #D2B48C 13808780Teal #008080 32896Thistle #D8BFD8 14204888Tomato #FF6347 16737095Turquoise #40E0D0 4251856Violet #EE82EE 15631086Wheat #F5DEB3 16113331White #FFFFFF 16777215Whitesmoke #F5F5F5 16119285Yellow #FFFF00 16776960Yellowgreen #9ACD32 10145074

Нагоре