Фабрика за тертети

Максимално ниво: 4

Информация

Тертетите са по-добрите роботи. Тяхното производство отнема време, но пък в техните чипове се имплементира 100% Изкуствен интелект. По-този начин производството става за невероятно кратки срокове.Коефициентът се прибавя към коефициента достигнат от фабриката за роботи.

За какво служат фабриките за роботи и тертети?

Фабриката за роботи намалява времето за строеж на сгради, а фабриката за тертети и корабостроителницата – времето за строеж на корабите.Всяко ниво Фабрика за тертети предоставя три партиди роботи (меню Роботите) които след разпределение да увеличи добива на избран от вас ресурс.

Нужни сгради

Фабрика за роботи (10 ниво)

Необходими ресурси за построяване

НивоМеталКристалГаз
11000000500000100000
220000001000000200000
340000002000000400000
480000004000000800000

Коефициенти

НивоКоефициентЕнергия
180
2160
3250
4370

Нагоре