Астроплоатация

Астроплоатация

Извършва се само и единствено с рециклатор или танкер.

Астроплоатацията е с цел набавяне на газ чрез експлоатация на Астероиди.

Астероиди

Какво е астероидът? Място, където има ГАЗ! На всеки астероид има произволно количество газ между 1000 и 200 000. / За Втора вселена, максималното количество газ в астероидите е 400 000 / Няма начин да знаете колко газ има на съответен астероид преди да го астроплоатирате (астероид+експлоатация).

Астероидът се мести. Когато спрете мишката си върху даден астероид, ще видите на колко минути дадения астероид се мести на следващ координат и кога е следващото му преместване. Астероидът ще се движи по следната схема: ако хипотетично се появи на 1.300.1 след това се мести на 1:300:2, 1:300:3, 1:300:4 (независимо дали на координата има планета или няма) и след като достигне 1:300:15 минава на 1:301:1. Стигне ли до 1:500:15 изчезва.

Aстероидът изчезва, ако на него остане по-малко от 1000 газ.

Астроплоатация

При астроплоатация корабите могат да приберат до 1/2 от наличната газ от даден астероид.

За да бъде успешна астроплоатацията, трябва да се вземе предвид движението на астероида. Тоест да се предвиди къде ще "засечете" астероида, имайки предвид времето му за преместване, следващото преместване на астероида, както и времето за което може да достигнете до дадените координати.

Пример: Да вземем следния астероид (виж картинката) с параметри: координати: 4:455:3 скорост на преместване: 35 мин/поле следващо преместване: 2007-10-09 07:30:02 Aко искаме да астроплоатираме този астероид от координати 4:445:1 и с рециклиращите кораби (танкери или рециклатори) стигаме до 4:455:X за 39:55мин, а в момента е 07:28:00, то трябва да вземем предвид следните неща:

  • колко минути остават до следващото време на преместване
  • колко пъти ще успее да се премести астероида преди да достигнем неговата система.

В нашия случай до преместването на астероида остават 02:02мин, а времето за което той се мести е 35мин/поле, следователно след 37:02мин астероидът ще се премести за втори път (тоест ще отиде на координати 4:455:5). Корабите пристигат в системата за 39:55мин, така че ще "засечем" астероида след като се е преместил за втори път. Тоест за да е успешна астроплоатацията, трябва да изпратим корабите към координати 4:455:5.

Добре е малко преди рециклаторите (танкерите) да достигнат координатите за астроплоатация да рефрешнете и да се уверите, че няма да бъдете отчетени като оффлайн (тоест, че няма да Ви "хване" ботчек). Тъй като при оффлайн потребители заявките се обработват на определен интервал от време е възможно при астроплоатация да се получи разминаване (когато полета бъде обработен, астероида да е вече на други координати).

Aстроплоатация на собствените координати отнема повече време отколкото до съседни.

Ресурс, натоварен и изпратен на кораби с мисия Рециклиране или Астроплоатация ИЗЧЕЗВА!

Нагоре