Фабрика

Фабрика

Фабриката е място където можете да подобрявате избран от вас кораб. Всяко ниво на даден кораб повишава неговата атака и структура. При различните кораби процента е различен.

Подобрението във Фабрика НЕ ВЛИЯЕ на скоростта или каргото на корабите

Нагоре