Система за битки

Кораби- с какво оръжие е екипиран всеки кораб?

Всеки кораб има оръжие от различен вид- лазер, йон и плазма. Съответно различните кораби са екипирани с различни оръжия както следва: Транспортьор: ЛазерМегатранспортьор - ЛазерСкаут- ЛазерПолеви Изтребител- ПлазмаКръстосвач - ЙонБоен Кораб- ПлазмаКолонизатор - ЛазерРециклатор - ЛазерШпионска Сонда- ЛазерСоларен Сателит - ЛазерБомбардировач - ЛазерУнищожител- ПлазмаЗвезда на Смъртта - ЙонМегатон - ЙонСпийдър - ЛазерЗвезден Изтребител- ПлазмаТанкер - Лазер

Същото разбира се важи и за защитата. Ракетна площадка - сила 500, структура 2000, оръжие лазер, броня укрепена.Лек лазерен купол - сила 630, структура 2200, оръжие лазер, броня укрепена.Тежък лазерен купол- сила 2500, структура 8000, оръжие лазер, броня укрепена.Гаус оръдие- сила 15000, структура 30000, оръжие плазма, броня укрепена.Йонен лъч - сила 3500, структура 10000, оръжие йон, броня укрепена.Плазма оръдие- сила 65000, структура 100000, оръжие плазма, броня укрепена.Малък генериран щит- сила 0, структура 80000, оръжие няма, броня няма.Голям генериран щит - сила 0, структура 300000, оръжие няма, броня няма.

Атаката на всеки кораб се изчислява по следната схема - към базовата атака на кораба се прибавят процентите от подобрението на кораба във фабрика и към получената сума за атака се прибавя сумарно бонус от "Оръжейни Системи" (по 5% за всяко ниво) и съответно "Лазерни Системи", "Йонни Техники" или "Плазмени Системи" в зависимост от това с какво оръжие разполага кораба който ни интересува (отново по 5% на ниво). Пример:Ако имате 1 скаут с 1 ниво ъпгрейд във Фабрика и имате 5 ниво "Оръжейни Системи", 4 ниво "Лазерни Системи" и 6 ниво "Плазмени Системи" се получава: 1 скаут има 350 сила 5% към тази сила от 1 ниво Фабрика = 368. Към 368 прибавяме сумарно 45% (25 % от 5 ниво "Оръжейни Системи" по 5% на ниво и 20% заради 4 ниво "Лазерни Системи" по 5% на ниво и 0% от 6 ниво "Плазмени Системи", защото Скаута не използва Плазма за оръжие) = 534 (закръглено) Тоест при това положение всеки от вашите скаути ще има атака 534.

Брони- видове и значение

Видовете брони в играта стават 4 вида - Лека, Нормална, Тежка и Укрепена. Съответно различните кораби ще имат различни видове броня и различни стартови проценти: Транспортьор: 3% ЛекаМегатранспортьор - 5% НормалнаСкаут- 8% ЛекаПолеви Изтребител- 10% НормалнаКръстосвач - 12% Лека (за Вселена 3 Тежка)Боен Кораб- 15% НормалнаКолонизатор - 10% УкрепенаРециклатор - 3% ТежкаШпионска Сонда- 5% ЛекаСоларен Сателит - 1% Тежка (за Вселена 3 Лека)Бомбардировач - 16% ТежкаУнищожител- 18% ТежкаЗвезда на Смъртта - 25% УкрепенаМегатон - 16% НормалнаСпийдър - 11% ЛекаЗвезден Изтребител- 11% НормалнаТанкер - 5% УкрепенаПодобренията във Фабрика ще влияят на структурата на кораба, или иначе казано на живота на даден кораб. На структурата ще влияе и всяко ниво на "Броня на космическите кораби" - увеличението е с по 5% на ниво. Процентите броня ще се увеличават в зависимост от нивата на проучвания "Щитове" - по 3% бонус от всяко ниво.

Редукция!

Всеки вид оръжие в играта има различна сила срещу различните видове брони (или иначе казано определен вид брони не работят на 100% когато ги удря определен вид оръжие). Тоест броните имат процент редукция към различните видове оръжие. Те са както следва:Лазер -->Лека = 25% редукцияЛазер -->Нормална= 100% редукцияЛазер -->Тежка= 10% редукцияЛазер -->Укрепена= 100% редукцияЙон -->Лека= 100% редукцияЙон -->Нормална= 35% редукцияЙон -->Тежка= 20% редукцияЙон -->Укрепена= 15% редукцияПлазма -->Лека= 25% редукцияПлазма -->Нормална= 30% редукцияПлазма -->Тежка= 100% редукцияПлазма -->Укрепена= 20% редукция

Какво означава всичко това?

Ако трябва да симулираме битка 10 скаута срещу 2 унищожителя ето какво взимаме под внимание.10 скаута имат общо атака 3 500. Унищожителите от своя страна имат 250 000 структура и 18% Тежка броня. Следователно първо се вади процент броня от общата сила на атакуващите единици тоест намаляваме силата на скаутите с 18%. 3 500 - (18% от 3 500 = 630) = 2 870После взимаме под внимание, че Лазера има 10% редукция спрямо Тежката броня (Скаутите имат Лазерно оръжие, а Унищожителя използва Тежка броня). Следователно редуцираме 10% от 630 - стойността с която сме намалили атаката на скаутите до сега тоест от 630 вадим 10% и получаваме 630-63= 567. Тоест крайната сила на нашите скаути ще бъде 3 500 - 567 (броня редукция)= 2 933

Още една симулация.

300 кръстосвача срещу 120 бойни кораба. 300 кръстосвача имат общо атака 750 000. Бойните кораби от своя страна имат 15% Нормална броня. Следователно първо изчисляваме 15% от 750 000 = 112 500. Тук идва мястото на редукцията която има Йонното оръжие (това използва кръстосвача) към Нормалната броня (която използва Бойкният Кораб) която е 35%. Следователно от 112 500 вадим 35% редукция и получаваме 112 500 - 39 375= 73 125Окончателно атаката на кръстовете ни ще бъде намалена с 73 125 и за 300 кръстосвача в случая ще бъде 676 875.

Деление на флотата

Когато нападате с повече от 5 кораба от един вид има вариант корабите ви да се разделят на групи. Примерно ако нападате със 100 кръстосвача те могат да се разделят на произволен брой групи (две, три и повече). Ако например атакуващият напада със 100 кръстосвача, а защитника има 100 кръстосвача и 1 шпионска сонда, след разделението на флотата на нападателя едната група ще удари по шпионската сонда, а останалите групи заедно по кръстосвачите му. Възможен е удара на няколко групи по една цел само, ако няма повече цели в наличност. Коя група къде ще удари се определя напълно произволно.

Нагоре