Роботи

Роботи

Всяко едно ниво на Фабриката за роботи дава 1 партида роботи, които можете да насочите в определена област от добива на ресурс (всяко ниво на Фабриката за тертети се равнява на 3 партиди роботи). Можете да назначите максимум 10 партиди на един ресурс.

Всяка партида, назначена в:

  • металните мини, увеличава добива с 5%
  • кристалните мини, увеличава добива с 4%
  • мините за газ, увеличава добива с 3%

Бонусите от Енергийните системи се прилагат след това.

Разпределение на роботните партиди

Имате възможност да разпределите партидите на разположение или да преразпределите всички партиди.

Трябва да кликнете с мишката в някое от полетата или извън тях, за да се актуализират партидите на разположение.След това разпределете партидите по ваше желание и потвърдете настройките.

Нагоре