Планети

Планети

Имате възможност да имате 6 планети едновременно. Например планетата, която сте получили при регистрация и още 4 колонии. Има възможност да се построи и 6та бойна планета,но на нея ще могат да се развиват само складове.

Пояснение.

Бойната колония, е задължително 6та поред. При 4 нормални планети,няма как да си образувате бойна. Ако при 5 нормални и една бойна планета,оставите бойната и изтриете нормална,то следващото колонизиране ще ви е отново бойна планета,защото ще се яви 6та за акаунта ви.Така ще имате 2 бойни,защото бойна планета не може да се трансформира в нормална - тя винаги остава с блокирани строежи.

Имате възможност да изтривате съществуващи ваши планети и да колонизирате нови.

Характеристики

Всяка планета има определени характеристики. Някои от тях са значими в играта, а други са допълнения не играещи никаква роля.

- Координати

Това показва къде точно във вселената се намира вашата планета. В коя галактика,в коя система и в коя част на системата.

 • Полета

Основна характеристика за планетата. Показва с колко полета за строеж разполагате и колко сте застроили.

 • Картинка

Няма пряко отношение към играта. Дава единствено по-добра визуална представа за това на коя планета се намирате в момента. Когато кликнете на картинката на планетата, можете да разгледате наличните картинки и да си изберете нова. Смяната струва 15 нанокредита.

 • Температура

Температурата на планетата няма никакво значение за играта. Художествен елемент допълващ картинката.

Координати

Координатите на дадена галактика са важни, освен да показват местонахождението й, също и за добиваната от соларните сателити енергия.

Енергията, която се добива от сателити зависи от мястото на планетата в системата. Формулата за количеството енергия добивано от един сателит е: енергия = 50-(2*Х) където Х е третия координат на планетата. Например за планета с координатите x:xxx:1, енергията добивана от един сателит е 48, а за планета с координати x:xxx:15 е само 20.

Полета

Броят на полетата на една планета е определящ за това до колко може да се застрои тази планета. Всяка построена сграда заема по едно поле, като всяко нейно следващо ниво също заема поле. Проучванията, корабите и защитата не заемат полета.

Броят на полетата на една планета е случайно число в определени граници в зависимост от мястото на планетата в системата. x:xxx:1-6 - получава 80 до 120 полета x:xxx:7-10 - получава 100 до 180 полета x:xxx:11-15 - получава 120 до 220 полета Дадени координати не са обвързани с точно определен брой полета. При различни колонизации на едни и същи координати е възможно планетата да е с различен брой полета.

Ако прецените, че полетата на дадена планета не ви стигат, бихте могли да ги увеличите срещу нанокредити. Това става от меню Преглед > Полета > Увеличи полетата.Покупката на 10 (5 за Вселена 3) нови полета за строеж на планетата ви струва 100 Нанокредита.

Колонизиране на планета

Имате възможност да играете с повече от една планета. За да създадете нова планета трябва да я колонизирате. Можете да прочетете повече тук.

Изтриване на планета

1. Отивате в меню Настройки.

 1. Избирате таб "Изтриване".

 2. Скролирате надолу до "Изтриване на планети или акаунт"

 3. В "Искам да изтрия планета" избирате съответната планета чрез радиобутона, който е пред нея.

 4. В полето Password въвеждате паролата, с която влизате в своя акаунт.

 5. В полето Email въвеждате e-mail адреса, който сте дали при регистрацията в играта.

 6. Натискате бутона "Искам да изтрия планета".

Пишете пощата и паролата си ТОЧНО ТАКА, както се изписват - малки и големи букви имат значение.

Преименуване на планета

1. Отивате в меню Настройки.

 1. Избирате таб "Изтриване".

 2. Скролирате надолу докато стигнете до "Преименуване на планета".

 3. Избирате съответната планета от падащото меню.

 4. В полето срещу нея въвеждате новото име.

 5. Натискате бутона "Извърши промените".

Има възможност за преместване на развита планета на нови координати.

Може да се извърши два пъти в рунда,като първото преместване струва 200 нанокредита,второто 400

При полети от и към планетата,преместването не е възможно,както и при наличието на планета на зададените координати. Опцията се намира в меню настройки - Планети

Има възможност за местене и на бойната планета - 5 пъти в рунда - цена 150 нанокредита на местене.

Нагоре