Обща информация за Сградите

Сгради

Играта ви е немислима без строежа на сгради. Те са няколко вида: мини - произвеждат един от ресурсите необходими за игра, панели- доставят ви необходимата енергия за да може останалите сгради да функционират нормално, складове които помагат да събирате повече от един ресурс и прочие. Сградите се отнасят за всяка ваша планета поотделно. Тоест на всяка от вашите колонии ще трябва да строите съответните сгради които са ви необходими. За да построите ниво на дадена сграда трябва да имате ресурса и количеството свободна енергия което нивото изисква. Отбележеше, че ако произвеждате 1000 енергия, а мината ви заема 200 за да се построи, то занапред тези 200 енергия ще си останат заети за да може мината да работи. Дори и да останете на отрицателна енергия мината ще продължи да добива, но докато не излезете отново на положителна енергия няма да можете да построите нито една нова сграда или да направите проучване. Ако в информацията на сградата пише, че изисква -20 енергия това НЕ ОЗНАЧАВА, че нивото на сградата ще освободи толкова енергия. Означава, че можете да пуснете строежа й дори и при -20 енергия.Когато фона на определена сграда е червен означава, че има някаква пречка за построяването ан следващо ниво, например недостатъчно енергия, ресурси или има допълнително изискване което можете да проверите в меню Техника. Всяко ниво на сграда заема едно от свободните полета на планетата ви. На "Преглед" можете да прочетете колко полета има планетата ви и колко от тях са застроени (единствено нивата на сградите заемат полета).

Как да разруша ниво на сграда?

За да видите информацията за дадена сграда трябва просто да кликнете върху нейната картинка. Под текста описващ предназначението на сградата имате бутон чрез който ще разрушите текущото най- високо ниво. След като използвате бутона ще получите информация колко ресурс сте получили от разрушаването (ресурса е равен на минимум 40% и максимум 60% от вложения за построяване на конкретното ниво на сградата ресурс).

Ако сте достигнали максимум ниво на сграда, за да я разрушите можете да използвате картинката на съответната сграда в меню Техника за да попаднете в менюто за разрушение.

Колко е добива на едно ниво?

Под текста информиращ ви за предназначението на сградата и бутона за разрушаване се намира таблица указваща колко добив има всяко ниво на съответната сграда за час, както и колко от наличната ви енергия заема то.

Докато основните ресурси се натрупват с течение на времето, то Енергията никога не се натрупва. Произвеждате я, но не можете да я съхранявате, транспортирате или каквото и да е било друго действие с нея.

Нагоре