Меню Новини

Новини

Тук се пазят новини свързани с вашата игра и отношенията ви с останалите потребители. Всички вътрешни служебни съобщения (доклади, предупреждения) се получават в новини. Има няколко различни категории (виж 1) в зависимост от предназначението на новините и съобщенията.

Съобщенията се пазят определен период от време и след това автоматично се изтриват. За Булфлийт Генералите този период е 72 часа, като имат достъп до всички страници (виж 2) със съобщения. А за останалите потребители, които не са Булфлийт Генерали, съобщенията се пазят само 24 часа, и могат да виждат само първата страница със съобщения. Показват се по максимум десет новини на страница, като при изтриване на някоя от тях се показва 11тата. Могат да се избират по няколко новини, които да бъдат изтрити наведнъж или да се изтрият всички новини наведнъж, чрез специалните бутони (виж 3) в долния край на страницата.

Лични съобщения

Това са съобщенията, които получавате от други играчи или от екипа на играта.

Приятели/Съюзи

В тази категория са събрани съобщенията за обявена политика от или към съюза, в който сте, както и съобщения за това кои играчи са ви добавили към своя списък с приятели.Най-общо казано, това са служебните съобщения за отношенията ви с другите играчи и съюзи.

Шпионаж

Тук можете да видите докладите от шпионажи извършени от вас, а също така получавате съобщения и когато някой друг играч шпионира ваша планета.

Военни доклади

Тук се пазят всички новини с ваши военни доклади, както от атаките, които сте провели, така и от атаките срещу вас, станали на някоя от вашите планети.

Летище

Тук се пазят съобщения освен за кацналите флоти, също и доклади от астроплоатации и рециклирания.

Нагоре