Разлики в Булфлийт Вселените

Разлики в Булфлийт Вселените:

  1. Брой максимални планети: Вселена 2: 51 бойна Вселена Hardcore: 51 бойна 1 развита след изпълнение на нужните изисквания2. Добиваеми ресурси Вселена 2: базов добив за играта х 3 Вселена Hardcore: базов добив за играта х 43. Максимално ниво мини: Вселена 2: Метал 30 / Кристал 27 / Газ 30 (мина за газ над 15 ниво не изисква енергия) Вселена Hardcore: Метал 30 / Кристал 27 / Газ 30 (мина за газ над 15 ниво не изисква енергия)4. Време за строежи на сгради и кораби и правене на проучвания: Вселена 2: четири пъти по- бързо от базово за играта Вселена Hardcore: четири пъти по- бързо от базово за играта5. Специалности: Вселена 2: всички възможни Вселена Hardcore: всички възможни6. Банка: Вселена 2: има Вселена Hardcore: има7. Ваканционен мод: Вселена 2: Позволени са 5 (пет) ваканционни мода за 30 дни Вселена Hardcore: Позволени са 5 (пет) ваканционни мода за 30 дни8. Протекция: Вселена 2: Позволени 5 протекции всяка с продължителност 48 часа. Вселена Hardcore: Позволени 5 протекции всяка с продължителност 48 часа,но само за играчи над 5 000 точки.9. Раси: Вселена 2: Конфедерация, Нокси, Тертети и Миопи Вселена Hardcore: Конфедерация, Нокси, Тертети и Миопи10. Рециклаж: Вселена 2: произволен процент между 25% и 35% (при участието на миоп 5/10%) Вселена Hardcore: точно 40% от структурата на загубените в битката кораби (при участието на миоп +5/10%)11. Транспорт: Вселена 2: Позволен транспорт към играчите над 5000 точки Вселена Hardcore: Позволен транспорт при играчи над 5000 точки12. Съюзи: . Вселена 2: Минимален брой членове на съюз, за да участва в класацията за съюзи – 5 (пет) члена. Вселена Hardcore: Минимален брой членове на съюз, за да участва в класацията за съюзи – 5 (пет) члена.13. Търговия: Вселена 2: Не може да се търгува газ за друг ресурс. Разрешена търговията на расови кораби само между съответните раси и забранена търговията със ЗнС. Вселена Hardcore: Може да се търгува с газ за други ресурси в определено количество,според развитието на акаунта - 1 газ = 1 ресурсна точка Разрешена търговията на расови кораби само между съответните раси и забранена търговията със ЗнС.Възможна е търговита със защитни установки.14. Полета за рециклиране: Вселена 2: По 25 полета радиус около планетата ви (50 общо) Вселена Hardcore: По 25 полета радиус около планетата ви (50 общо)15. Коефициент за атака: Вселена 2: Коефициент за атака - х 2 статистически / т.е точки от класация/ Играчите над 300 000 точки в КЛАСАЦИЯ (формират се в съотношение 1:1 на бойни/ресурсни точки на акаунта) могат да бъдат атакувани от всички. Вселена Hardcore: Играчите 400 000 точки в КЛАСАЦИЯ (формират се в съотношение 1:1 на бойни/ресурсни точки на акаунта) могат да бъдат атакувани от всички.16. Платени бонуси:

Еднакви за всички вселени

Нагоре