Нанокредити

Нанокредити

Нанокредитите са паричната единица в играта. Чрез тях можете да се възползвате от различни допълнителни платени услуги. Нанокредити могат да се закупят чрез SMS или по банков път. (ПРЕМИУМ меню/ нанокредити). Има възможност и за трансфер на нанокредити между играчи (ПРЕМИУМ меню/ трансфер).

Как да закупим нанокредити чрез смс?

1. Клик на линка за Нанокредити - Характеристики. 2. В отворилият се прозорец,се избира посредством плъзгача блока за СМС от ляво. 3. В дясната част се появява избор за брой нанокредити . 4. Клик върху избраната сума - отваря се прозорец с код и номер, на който трябва да го изпратите.

При проблем с получаването на нанокредити,може да пишете на Поддръжка - линка се намира в прозореца за закупуване - най-отдолу.

Трансфер на нанокредити

В играта е дадена възможност да се прехвърлят нанокредити от един потребител на друг в една и съща вселена.

  1. Клик на Трансфер (от ПРЕМИУМ меню)
  2. Въвеждане на броя нанокредити, които ще бъдат прехвърлени. (трябва да са налични)
  3. Въвеждане на точното потребителско име на получателя.
  4. Изпрати.

Имайте предвид, че след като изпратите нанокредитите, вече нямате контрол върху тях, тоест няма как да се откажете.

Нагоре