Обща информация за Корабите

Кораби

Съществуват различни типове кораби според предназначението и спецификата си. Всички кораби получават еднакви бонуси от проучванията за скорост, атака и защита. Има и възможност за усъвършенстване на силата и структурата на корабите във фабриката.

Боен флот

Различни класове кораби, предназначени главно за битки.

-- възможност да се правят и пиратски полети

(може да бъде произвеждан само от раса „Нокси”)

(може да бъде произвеждан само от раса „Тертети”)

 • Скаут -- специален бонус срещу ЗНС- Полеви изтребител
 • Спийдър
 • Кръстосвач
 • Боен кораб
 • Мегатон
 • Бомбардировач -- специален бонус срещу наземна защита- Унищожител
 • Терк

(може да унищожава строящи се кораби)

 • Звезден изтребител

(Произвежда се само от раса „Миопи”)

Товарни кораби

Два вида товарни кораби с различен капацитет и скорост.

 • Транспортьор
 • Мегатранспортьор

Рециклиращи кораби

Kораби с различна скорост и капацитет, чрез които могат да се събират полета с рециклаж (останал след битка) и да се астроплоатира.

 • Рециклатор
 • Танкер (може да бъде произвеждан само от раса „Конфедерация”)

Колонизиращ кораб

Единствения кораб, който може да бъде използван за колонизиране.

Шпионска сонда

Кораб, който може да бъде използван за шпиониране.

Соларен сателит

Допълнителен източник на енергия.

Звезда на Смъртта (ЗНС)

Единствения кораб, който може да разрушава нива на сгради или цели планети.

Нагоре