Защита

Защита

Има възможност да се строи наземна защита.

При атака над вашата планета защитата автоматично участва в битката независимо дали има налична флота. От защитата остава рециклаж като при нормална битка в зависимост от загубената структура.

След битка 60% от загубените защитни установки се възстановяват. Защитникът губи 40% от точките (тоест еквивалента на загубената в действителност защита).

При САМОАТАКА след битката ударената защита оставя рециклаж, НО НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА част от нея, тоест унищожението е на 100%.

Имате възможност да рециклирате наличната защита или част от нея. При рециклирането ще получите 40-60% от ресурсите използвани при производството на установките. При рециклиране на собствена защита играчът пада със 100 % от точките си.

Предимства и недостатъци

Строи се сравнително бързо. След битка се възстановяват 60% от загубените установки. Предпазва планетата от атаки само с транспортни кораби.

Но инвестирайки в защита, намалявате темповете си на развитие. Защитата върши работа до определен период и в един момент ще се намери някой да я рециклира. Защитата не лети и няма как да я спасите, ако някой ви нападне.

Ракетна установка

Изисквания:Корабостроителница (ниво 1)

Показатели:Сила: 500 Структура: 2 000 Цена: 2 000 метал Оръжие: Лазер Броня: Укрепена

Лек лазерен купол

Изисквания:Корабостроителница (ниво 2) Eнергийни системи (ниво 1) Лазерни системи (ниво 3)

Показатели:Сила: 630 Структура: 2 200 Цена: 1 500 метал, 500 кристали Оръжие: Лазер Броня: Укрепена

Тежък лазерен купол

Изисквания:Корабостроителница (ниво 4) Лазерни системи (ниво 6) Eнергийни системи (ниво 3)

Показатели:Сила: 2 500 Структура: 8 000 Цена: 6 000 метал, 2 000 кристали Оръжие: Лазер Броня: Укрепена

Гаус оръдие

Изисквания:Корабостроителница (ниво 6) Eнергийни системи (ниво 6) Оръжейни системи (ниво 3) Щитове (ниво 1)

Показатели:Сила: 15 000 Структура: 30 000 Цена: 20 000 метал, 15 000 кристали, 2 000 газОръжие: ПлазмаБроня: Укрепена

Йонен лъч

Изисквания:Корабостроителница (ниво 4) Йонни техники (ниво 4)

Показатели:Сила: 3 500 Структура: 10 000 Цена: 2 000 метал, 6 000 кристали Оръжие: Йон Броня: Укрепена

Плазма оръдие

Изисквания:Корабостроителница (ниво 8) Плазмени системи (ниво 7)

Показатели:Сила: 65 000 Структура: 100 000 Цена: 50 000 метал, 50 000 кристали, 30 000 газ Оръжие: ПлазмаБроня: Укрепена

Малък генериран щит

Изисквания:Корабостроителница (ниво 1) Щитове (ниво 2)

Показатели:Сила: 1 Структура: 80 000 Цена: 10 000 метал, 10 000 кристалиОръжие: Няма Броня: Няма

Голям генериран щит

Изисквания:Корабостроителница (ниво 6) Щитове (ниво 6)

Показатели:Сила: 1 Структура: 300 000 Цена: 50 000 метал, 50 000 кристалиОръжие: Няма Броня: Няма

Нагоре