Колонизиране

Колонизиране

Извършва се само и единствено с колонизиращ кораб.

За да създадете колония е необходимо да колонизирате все още незаета от друг играч планета. Колонизиращия кораб се изпраща към незаети координати (тоест такива, на които в меню "галактика" няма планета).

При пристигане на зададените координати, ако те все още са незаети, колонизаторът изчезва, а на мястото му се появява ваша колония. Ако обаче междувременно се е появила чужда планета на координатите, на които се опитвате колонизирате, при пристигане там колонизаторът изчезва безвъзвратно. Поради тази причина е добре малко преди колонизаторът да пристигне на зададените координати да проверите дали те все още са незаети. Ако на тези координати вече има чужда планета, за да не загубите колонизатора, можете да прекратите мисията му (меню "флоти", бутон "върни" за тази мисия) и той ще се завърне обратно на планетата, от която е изпратен.

Нагоре