Ваканционен мод

Ваканционен мод

Ваканционният мод дава възможност на играч без достъп до компютър за няколко дни да подсигури акаунта си да не бъде нападан.

По време на ваканционен мод не можете да играете. Нямате достъп до менютата (освен меню Ваканция). Мините не трупат ресурс. Не може да се пускат сгради, кораби или защита да се строят. Не могат да се пускат проучвания. Друг акаунт не може да праща флоти с каквато и да е цел.

Докато сте във ваканционен мод предварително пуснати да се строят кораби, сгради или проучвания продължават. Тоест завършват действието си независимо от ваканционния мод.

Всички флоти летящи към или от този акаунт в момента на включването на ваканционния мод завършват мисиите си нормално, независимо от ваканционния мод.

Акаунт във ваканционен мод се отбелязва със синьо в меню Галактика.

Ако сте били 14 дни във ваканционен мод, независимо от големината на складовете на планетата ви, наличният ресурс на нея ще остане максимум 100 000 метал, 100 000 кристал и 100 000 газ. Това се отнася за всички играчи, независимо от техния Генералски статус.

Щом се включи ваканционен мод:

  • ако е пусната ваканция като Bulfleet генерал и генералството свършва по време на ваканцията, акаунтът се третира като обикновен и може да бъде нападан след 14 дни неактивност или между 14тия и 20тия ден, ако тогава изтече генералския статус.

  • ако акаунтът е във ваканция и 14 поредни дни не е влизано в него, акаунтът става (i) (inactive, неактивен) и всеки може да го атакува; при активен генералски статус акаунтът може да бъде нападан от всички едва на 20тия ден неактивност.

  • може да се влиза в акаунта по всяко време, докато трае и ваканцията, но не може да се прави нищо (освен при желание да се спре ваканцията); системата отчита, че в акаунта е влизано, тоест броячът за неактивност бива рестартиран.

След като ваканционият мод бъде спрян, за да започнат мините отново да дават ресурс, трябва да се посети меню Парламент на всяка отделна колония.

Видове ваканционен мод

Има няколко начина да се излезе във ваканционен мод. Има възможност за безплатен 48 часов ваканционен мод за Bulfleet генерали, както и мод с възможност за активиране от разстояние чрез смс, който е достъпен за всички играчи.

За Bulfleet Генерали

Играчите, които са Bulfleet генерали имат възможност да активират безплатно 48 часов ваканционен мод.

Този мод може да бъде пуснат по всяко време. Може да бъде спрян безплатно след поне 48 часа от активирането му. Има възможност да бъде спрян и преди изтичането на срока срещу 100 нанокредита. Може да бъде спрян предварително и чрез смс.

Активиране от разстояние

Има възможност за активиране на ваканционен мод от разстояние чрез смс на цена от 2.40лв (с ДДС). Този мод може да бъде използван по всяко време от Bulfleet генерали и от играчи, които не са генерали. Mоже да се спре по всяко време чрез изпращане на втори смс или от играта.

Особености за ваканционния мод

В Булфлийт вселените са позволени 5 ваканционни мода за 30 дни. Всеки път когато искате да активирате ваканционен мод играта прави проверка 30 дни назад и ако вие имате 5 ваканционни мода активирани през тези 30 дни (независимо по какъв начин, през играта - безплатни за 48 часа или кратки чрез нанокредити или изпращане на код с смс) вие не можете да активирате ваканция. В акаунта си всеки играч ще може да вижда по всяко време в отделно меню колко ваканции е пуснал за последните 30 дни и кога точно.

Нагоре