Мотивация

Мотивация

Мотивация при полет влияе на СКОРОСТТА на корабите. Може да мотивирате полет който, като начално времетраене е по- продължителен от 40 минути. Ако полета е между 40 и 60 минути можете да го мотивирате на 25% и той ще се изпълни с 25% по- бързо. Ако полета е над 60 минути, можете да го мотивирате на 50% и той ще се изпълни със 50% по- бъро. Полет с цел РЕЦИКЛИРАНЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ МОТИВИРАН. Всички видове останали полети могат да бъдат ускорени.

Ако мотивиран полет бъде върнат до 5 минути след изпращането си, половината нанокредити изхарчени за полета ще се възстановяват на играча. Закръгляването става към по- малкото, тоест ако сте похарчили 5 нанокредита ще ви бъдат възстановени 2.

Ако съюз А и съюз Б взаимно си обяват война,играчите имат право на мотивация на полет при следните условия: полет с продължителност над 20 минути може да се мотивира с 25%. Полет над 30 минути може да се мотивира на 50% (важи и за играчите от отбор А и Б). Ако съюз Б е обявил алианс на съюз Х, войната обявена от съюз А не влияе по никакъв начин на съюз Х. Ако обаче съюз Х е обявил Алианс на съюз Б- войната обявена от съюз А и условията за война важат както за съюз Б, така и за съюз Х.

Нагоре