Флоти и видове полети

Флоти

В меню "Флоти" имате възможност да видите полетите, които извършвате в момента, а също и да организирате нова флотилия (при наличен свободен полет).

Броят на полетите, които можете да извършвате по едно и също време зависи от проучването "Компютърни системи". При нулево ниво компютърни системи имате възможност за един единствен полет. С всяко следващо ниво броят на полетите ви нараства с един. По този начин при развити Компютърни системи (ниво 7), имате възможност да извършвате до 8 полета едновременно. Под таблицата с полетите, можете да видите максималния брой полети, които можете да извършвате едновременно, както и броят на извършваните в дадения момент.

В таблицата с полетите могат да се видят координатите, от и към които е изпратена дадена флотилия, времето, по което пристига на дадени координати и се връща, а и мисията, на която е изпратена. Също така имате възможност да дадете команда "върни", ако решите да прекратите мисията преди флотилията да е достигнала зададените координати.

Полети

Съществуват различни мисии, на които можете да изпратите своите кораби.

Видове полети:

  • Транспорт -- транспортиране на ресурси от една планета до друга- Шпионаж -- установяване какъв ресурс, флота и защита има противника- Атака -- нападение на противникова или собствена планета- Стациониране -- престациониране на флота към друга собствена планета- Колонизиране -- създаване на колония- Рециклиране -- събиране на рециклаж останал след битка- Пиратски полет -- обиране на противник- Астроплоатация -- експлоатация на астероиди

Нагоре