Доклад от битка

Доклад от битка

Разбира се, основното забавление в играта е да се провеждат битки. След като сте провели такава от доклада вие разбирате как всъщност е протекла тази битка, защото подреждането на корабите в битка е произволно и резултатите никога не могат да бъдат на 100% предвидени.

В началото на доклада се намират указанията кога (дата и час) се е провела битката, кои са координатите на планетите на атакуващият и защитника както и процентите на последните върху проучванията даващи бонус на определен вид кораби - на структурата, бронята или атаката им (бонуса на атаката зависи от нивата на Оръжейни Системи, Плазмени Системи, Йонни Техники или Лазерни Системи, а на структурата и бронята влияят Щитове и Броня на космическите кораби на съответните играчи).

Рундове

Изпращайки вашата флота на атака, вие имате избор колко рунда минимално (6) или максимално (12) искате да проведете в тази битка. При всеки рунд се проследява какви кораби и защита остават за играчите след предходният рунд и кой с каква сила удря по противниковата флота (сумира се). Както вече казахме, реда по който се удрят корабите е напълно произволен и единствените кораби със строго определено място в битката са транспортьорите (предпоследни) и сателитите (последни). Тоест в различни битки може да загубите в единият случай първо кръстосвачите си, а в друг случай- мегатранспортьорите (примерно).

Край на битката

Краят на доклада винаги съдържа възможно най- важната и вълнуваща част за всеки играчи. В нея е указано:

  • колко структура общо е загубена в битката (на база на тази структура се формира полето за рециклиране като % - в различните игрови вселени процента е различен);
  • кой печели битката;
  • колко рециклаж е останал след сблъсъка;
  • какви кораби/защита остават (ако остават) на победителя/победения след битката;
  • и разбира се ако във флотата на атакуващият е имало Звезда на Смъртта - какъв е бил нейният шанс да унищожи ниво на сграда или цялата планета и дали е имало подобен успех.

** Дори и да няма Звезда на Смъртта която да участва в битката процента шанс въпреки всичко се изчислява.*

Доклади от битки

След всеки рунд има анализ (достъпен само за Булфлийт Генералите) в който се прави разборка на рунда - кой кораб по какво удря и с колко. Големият щит се изобразява като зелено поле над планетата, а малкият щит се изобразява като светло поле под защитата.

Нагоре