Транспорт

Транспорт

Има възможност да се транспортират ресурси от една планета на друга. Корабите отиват до зададения координат, разтоварват ресурса, който е бил натоварен, след което се връщат на планетата, от която са изпратени. Възможно е да се осъществи транспорт както между собствените планети, така и от и към планети на друг потребител.

За да се избегне нечестна игра са въведени ограничения при транспорта между играчи.

  • Играчи под 5 000 точки не могат да получават ресурс чрез транспорт.

  • Транспортът към играчи с повече точки от вас, е възможен само и единствено, ако са в коефициента ви за атака. При транспорт към играчи с по-малко точки няма ограничение, освен това да са над 5 000 точки.

  • Транспортът между играчи от един ИП адрес не е разрешен.

Строго препоръчително е да не се злоупотребява с транспорта между играчи. Желателно е ресурси получени назаем чрез транспорт,ако това е разрешено в съответната вселена, да бъдат върнати в срок.

Нагоре