Доклад от Шпионаж

Шпионаж

Извършва се само и единствено с шпионска сонда.

Шпионажът е вид полет, при който целта е да се установи какъв ресурс, флота и защита има противникът. Извършва се с шпионска сонда - най-бързият кораб в играта.

Корабът Терк също може да бъде пращан на мисия шпионаж,но при доклад той дава сведения само за строящи се в корабостроителницата кораби .

В зависимост от проучените нива на Шпионаж (меню Проучвания) на атакуващия и защитника се определя шанс сондите да бъдат унищожени, да изпълнят мисията частично (с информация само за наличните на планетата реусри) или напълно успешно (и с информация за флотите и защитата).Шпионажът е настроен по следния начин: При разлика по-голяма от 3 нива, винаги вадите пълен доклад. При разлика 2 нива имате шанс 0-9% да пропуснете да извадите информация. При разлика +-1 ниво шанса варира с около 30%.

Има два начина за пускане на шпионски полет - от меню Флоти (стандартния) и от меню Галактика.

Шпионаж от меню Галактика

1. Избирате системата, в която се намира, този, когото ще шпионирате. 2. Клик наотстрани до този, когото ще шпионирате.

Шпионаж от меню Флоти

1. В меню Флоти, организирате нова флотилия (една шпионска сонда) с мисия Шпионаж. 2. Въвеждате координатите на този, когото ще шпионирате. 3. Изпращате флотилията.

Доклад от шпионаж

Има няколко възможности при получаване на доклад от шпионаж.

  • Неуспешна мисия Изпратената сонда е била унищожена и мисията не е осъществена.

  • Частично изпълнена мисия Получавате информация за ресурсите на планетата, но не и за наличната флота и защита.

  • Изцяло изпълнена мисия Получавате пълна информация за ресурсите, флотата и защитата на планетата. Ако в доклада под наличните ресурси има текст "Информация за флотата/защитата:", то докладът е пълен. Ако няма описани флоти или защита под този текст, то на планетата няма такива.

При шпионаж с Терк,кораба не може да бъде унищожен,независимо от разликите в нивата шпионаж

Нагоре