Броня на космическите кораби

Броня на космическите кораби

Целта при направата на първите модели космически кораби била, те да са леки и бързи. За съжаление, това намалявало техните защитни съоръжения и в много галактически битки, огромно количество кораби били разбивани от вражеския огън. Увеличаването на титаниевите стени било трудно и скъпо решение, затова учените се обърнали към подобряване на съществуващите вече материали. По протежение на металната обшивка са прокарани милиони нишки паяжина( чрез използване на нано-технологични методи), които заздравят многократно структурата на кораба и увеличават големината на критичния удар до счупване. Процесът е изключително сложен, изискващ метал от най-високо качество, затова за развитието му се използват огромни количества от този материал (по-голямата част се бракува в последствие). Развитието на броните спомага много за намаляване на щетите, причинени от развиването на оръжейните системи и увеличава издръжливостта на корабите.

С всяко следващо ниво, структурата (живота) на всички ваши кораби (структурата на всеки кораб се изчислява като се сумират стойностите на всички ресурси вложени в направата на кораба) в битка се увеличава с 5%.

Изисквания:Изследователски център (ниво 2)

Максимално ниво на проучването: 16

Необходими ресурси за проучването:

НивоМеталКристалГаз
11 00000
22 00000
34 00000
48 00000
516 00000
632 00000
764 00000
8128 00000
9256 00000
10512 00000
111 024 00000
122 000 00000
134 000 00000
148 000 00000
1516 000 00000
1632 000 00000

Нагоре